Metod för campusutveckling

Fredag, 1 april 2016

Akademiska Hus process för att arbeta fram en hållbar campusplan kan delas in i sju delar. Denna broschyr beskriver hur stegen i campusplanarbetet kan se ut, samt ger förslag på en modell för att nå en hållbar campusutveckling. Vår metod ska ses som en utgångspunkt och ett underlag för ett gemensamt undersökande, lärande och skapande.