Till navigation Till innehåll (s)

Rapport Lärandemiljöer Högskolan i Borås

Tisdag, 13 juni 2023
Rapport-Larandemiljoer-Hogskolan-i-Boras.png

Denna rapport presenterar resultatet av idéprojektet ”Framtidens lärandemiljöer vid Högskolan i Borås,” i form av ett koncept för flexibla lärandemiljöer. Konceptet omfattar skisser på några olika typmiljöer som beskriver hur en vanlig lärosal med plant golv respektive en gradängsal kan designas för flexibilitet och för att stödja en studentaktiv pedagogik. Flera olika varianter av varje salstyp ingår. Materialet kan ses som ett smörgåsbord med olika valmöjligheter, som alla erbjuder stöd för en studentaktiv pedagogik.