A house

Ett av de mest debatterade husen i Stockholm är A house – före detta Arkitekturskolan vid KTH. Huset färdigställdes 1969 på den plats där Östermalmsfängelset tidigare låg. Byggnaden är ritad i den stil som inom arkitekturteorin kallas brutalism och det har argumenterats i flera fall att det är en av huvudstadens fulaste byggnader. Stockholms stadsmuseum blåmärkte byggnaden 2011 vilket innebär ett starkt skydd mot rivning och förvanskning. Byggnadsantikvariens motivering löd bland annat: ”Eftersom Arkitekturskolan väckt så mycket engagemang och känslor ända sedan den byggdes har huset stort kulturhistoriskt värde”. 

Efter att Arkitekturskolan flyttat till nya lokaler närmare KTH omvandlades byggnaden till A house. Byggnadens nya mål är att vara en miljö som inspirerar till kunskapsutbyte och spontana möten mellan de olika verksamheterna som kommer att hålla till i A house. Det sker genom att man blandar arbets- och mötesplatser för till exempel startup-bolag med publika och gemensamma delar för forskare, studenter och samhället i övrigt. Ambitionen är att skapa ett kreativt kluster av stiftelser, storföretag, entreprnörer, studenter, forskare, innovatörer och konstnärer. Man vill att A house ska vara en plattform för möten mellan akademin och staden, där också utbyte mellan konst- och musikscenerna och de ”hårda” vetenskaperna kan uppstå.

 

Om A house

Arkitekt: Gunnar Henriksson
Byggår: 1970
Campusområde: KTH Campus
Adress: Östermalmsgatan 26
Ort: Stockholm
Anl. nr: A0054004

Verksamhet: Startup-bolag blandas med publika och gemensamma delar för forskare, studenter och samhället i övrigt

Kontakt

Joachim Norling
Fastighetsförvaltare
070 885 10 67
joachim.norling@akademiskahus.se
Milan Milovanovic
Drifttekniker
010-557 24 00
milan.milovanovic@akademiskahus.se