Till navigation Till innehåll (s)

A-huset

I huset bedriver ETS samt SRT sina verksamheter. I huset finns även ett fik i entréplan från Regnbågsallén som drivs av Uni:k.

Områdets förskola Kideus finns även i husets södra del, med entré från Universitetsvägen.

A-huset uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).

Att vara hyresgäst i en certifierad byggnad innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vad som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din förvaltare på Akademiska Hus.

 

Om A-huset

Arkitekt: Bertil Franklin
Byggår: 1977
Campusområde: Campus Luleå
Adress: Regnbågsallén 2
Ort: Luleå
Anl. nr: B0011011

Hyresgäst: Luleå tekniska universitet
Verksamhet: Undervisningslokaler

Kontakt

Henrik Nordenskiöld
Drifttekniker
073 844 26 94
henrik.nordenskiold@akademiskahus.se
Tommy Nilsson
Drifttekniker
070 654 71 36
tommy.nilsson@akademiskahus.se
Carina Kallioniemi
Teknisk förvaltare
073 042 65 86
carina.kallioniemi@akademiskahus.se
Mariana Johansson
Fastighetsförvaltare
073 094 15 19
mariana.johansson@akademiskahus.se