Till navigation Till innehåll (s)

Ångströmhuset

Vid Campus Valla i Linköping finns en unik byggnad helt klädd i titan, Ångströmhuset. Huset inhyser ett av Europas kraftfullaste elektronmikroskop där man studerar och bygger nya material på atomnivå, framförallt metaller och nya halvledarmaterial.

Byggnaden har en arkitektonisk gestaltning som ska spegla den högteknologiska forskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Mikroskopet ställer höga byggnadskrav vad gäller stabilitet, temperatur, ljud, luftkvalitet och elektromagnetiska fält.

Placeringen av huset har noga avvägts för att möta de höga krav som mikroskopet ställer på exempelvis vibrationsfrihet. Även mikroskoprummet är invändigt klätt helt i metall för att skärma av elektromagnetisk strålning och golvet där mikroskopet står är förankrat i berget för att eliminera vibrationer. Ångströmhuset stod färdigt 2011.

 

Om Ångströmhuset

Arkitekt: Saknas
Byggår: 2011
Campusområde: Campus Valla, Linköping
Adress: Campus Valla
Ort: Linköping
Anl. nr: E0007048

Hyresgäst: Linköpings Universitet

Kontakt

Hampus Waldemar
Drifttekniker
072 221 19 89
hampus.waldemar@akademiskahus.se
Anna Mattsson
Fastighetsförvaltare
072 208 25 14
anna.mattsson@akademiskahus.se

Byggnadsguide

Brandskydd

Automatiskt brandlarm med rökdetektorer. 

Utrymningslarm. Utrymningslarm vid brand utlöses via rökdetektorer. 

Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till utrymningsvägarna.

Brandsläckare.

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplan.
Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till huset. 

Entréer

Entrén är tillgänglighetsanpassad.

RWC

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns. På RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal". Larm indikeras lokalt genom ljud och röd lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. Trygghetslarmet är vidarekopplat till väktare. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

 

Belysning och el

Tryckknappsstyrd belysning.

Ytterbelysning via ljusrelä.

El

Femledarsystem.

Jordfelsövervakning.

Separat mätning för fastighets- och hyresgästel.

Avfall

-