Ångströmhuset

Vid Campus Valla i Linköping finns en unik byggnad helt klädd i titan. Ångströmhuset inhyser ett av Europas kraftfullaste elektronmikroskop där man studerar och bygger nya material på atomnivå, framförallt metaller och nya halvledarmaterial. 

Byggnaden har en arkitektonisk gestaltning som ska spegla den högteknologiska forskning som bedrivs vid Linköpings universitet. Mikroskopet ställer höga byggnadskrav vad gäller stabilitet, temperatur, ljud, luftkvalitet och elektromagnetiska fält.

Placeringen av huset har noga avvägts för att möta de höga krav som mikroskopet ställer på exempelvis vibrationsfrihet. Även mikroskoprummet är invändigt klätt helt i metall för att skärma av elektromagnetisk strålning och golvet där mikroskopet står är förankrat i berget för att eliminera vibrationer.

 

Om Ångströmhuset

Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter
Byggår: 2011
Campusområde: Campus Valla
Adress: Johannes Magnus väg
Ort: Linköping
Anl. nr: E0007048

Hyresgäst: Linköpings Universitet

Kontakt

Rikard Cardelli
Drifttekniker
070 509 45 44
rikard.cardelli@akademiskahus.se
Johan Ågren
Fastighetsförvaltare
072 543 45 18
johan.agren@akademiskahus.se