Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer och prognos för student- och forskarbostäder

Tillsammans med våra kunder planerar vi för hållbara campusområden som möter det lokala behovet av student- och forskarbostäder. Det gör vi genom att skapa innovativa hem för hållbar livskvalitet. 

Akademiska Hus medverkar till att bostäder för 11 000 studenter och forskare produceras fram till 2026. Av dessa är ambitionen att boenden för 5 700 ska byggas i egen regi. 

– Vi beräknar att det kommer att ta fram till år 2026 att nå dit och att det är boende för 5 700 personer som vi kan bygga i egen regi. Takten går alltså långsammare än vad vi trodde 2017, men vi får samtidigt inte glömma att vi på kort tid har åstadkommit väldigt mycket. Vi har fått en organisation för utveckling av bostäder på plats och vi är i gång med bostadsprojekt i våra prioriterade orter. Vi har också – precis som alla andra aktörer i branschen – bygg- och planprocesser att ta hänsyn till – och dessa tar tid, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Vår vision - Innovativa hem för hållbar livskvalitet

Visionen för Akademiska Hus student- och forskarbostäder har tagits fram utifrån våra hållbarhetsmål och vår nollvision för vårt klimatavtryck. Den tar också avstamp i vår metod för att skapa hållbara och internationellt konkurrenskraftiga campus för lärosäten runt om i landet.

Riktlinjer för student- och forskarbostäder

Under 2019 har Akademiska Hus tagit fram riktlinjer för arbetet med student- och forskarbostäder framöver. Dokumentet blir en gemensam plattform och ett viktigt dialogverktyg för Akademiska Hus. Läs riktlinjen här.