Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Per Johansson
Fastighetsförvaltare;Fasticon
072 211 52 38
per.johansson5@akademiskahus.se

KISP Gamma

Gamma_web.jpg

Kortfakta

Adress: Tomtebodavägen

Adress 2: Tomtebodavägen 23a

Anl. nr: A0095073

KISP består av tre distinkt ovala huskroppar, Alfa, Beta och Gamma, i sju våningar samt en sammanlänkande byggnad Delta. Byggnaden är ritad av SWECO och den totala ytan är ca 32 500 kvm.Gamma plan 1 består av städcentral och installationsutrymmen. Plan 2 inrymmer installationsutrymmen, konferensavdelning och omklädningsrum för Gammas hyresgäster. På plan 3-6 finns laboratorier, kontor- och mötesrum. Plan 7 består av kontor- och mötesrum och plan 8 är fläktrumsvåning.

Byggnadsguide

Kommunikationer

Adress: Campus Solna, Tomtebodavägen 23a, 171 65 Solna. 

Tunnelbana, pendeltåg och bussförbindelser finns på promenadavstånd. Campus Solna kan nås med bil och parkering erbjuds på området och hanteras av Q-park AB. Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Mer information finner du på www.sl.se

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid huvudentrén Tomtebodavägen 23a. Se gärna campuskarta för Campus Solna

Cykelparkering finns på flera platser runtomkring byggnaderna. 

Service på Campus

På campus finner du ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. 

För en fullständig lista över service på campus besök www.ki.se

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén. Se gärna campuskarta för Campus Solna.

Entré och hiss

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås via hiss. 

RWC och dusch

Toalett anpassade för rörelsehindrade finns på varje verksamhetsplan och är utrustad med lokalt trygghetslarm. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med personen som behöver hjälp. Larm återställs i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. 

Dusch och omklädningsrum anpassat för rörelsehindrade finns i Alfa plan 1. 

Brandskydd

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK 

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt

 

Utrymningslarm vid brand

I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklockor eller sirener kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika utrymmen så som entréutrymmet och hörsalar hörs ett talande meddelande. Utrymningslarmet är direkt vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Brand som inte kan släckas med brandsläckare ska larmas via telefon till 112.

Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

Sprinkler

Byggnaden är försedd med automatisk vattensprinkleranläggning. Vid sprinklerlarm ljuder brandlarmet i hela byggnaden och larm går direkt till Räddningstjänsten. Ett sprinklerhuvud brister vid 68 grader och startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud. 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt ”branddörrstängare”. Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område. 

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras  med kilar eller dylikt! 

Utrymningsvägar/samlingsplats

Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Om brandlarmet utlöses ska all personal i aktuell husdel lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen som är utanför huvudentrén. Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort. 

Avfall

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan. I byggnadens avfallsrum i Beta plan 1 sorteras avfall i olika fraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar hyresgästen själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Övrigt avfall

Avfall så som radioaktivt-, kemiskt- och biologiskt avfall hanteras enligt specialbestämmelser.

Belysning och el

I trapphus styrs belysningen automatiskt av akustikdetektorer. I allmänna utrymmen så som korridorer och mötesplatser är belysningen tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och släcks via närvarodetektorer. 

Dygnet runt lyser några armaturer per plan i trapphus och korridorer, s.k. ledbelysning. 

I kontors, lab, mötes- och konferensrum tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknapp innanför dörr. Närvarodetektorer släcker belysningen om ingen varit i rummet under en viss tid. 

Ventilation

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Vid mycket hög utomhustemperatur och luftfuktighet sommartid eller mycket låg utomhustemperatur vintertid, kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå. 

Radiatorer finns utplacerade utmed fasadväggar. Dessa får inte manövreras manuellt. 

Kontor, laboratorier, mötes- och konferensrum

I kontor och konferensrum går normaltemperaturen  att påverka via en regulator på vägg. Normalt bör ”autoläge” vara inställt. Då anpassas fläkthastigheten efter person- och värmebelastningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde. Tänk på att manuell förändring kan ta tid på grund av byggnadens värmetröghet. 

Solskydd

Byggnaden har utvändiga fasta solskydd och invändiga mellanglasgardiner för att uppnå bra rumsklimat och förhindra bländning. Mellanglasgardinerna styrs automatiskt av solens läge. I mötes- och konferensrum kan automatiken styras manuellt. 

Laboratorier 

Ventilationen i laboratorierna är behovsstyrda. Det innebär att luftomsättningen, utöver ett kontinuerligt grundflöde, ändras vid lucköppning under arbete vid ventilerade arbetsplatser.

Skyddsventilation

Arbete med farliga och/eller flyktiga kemikalier skall göras vid de ventilerade arbetsplatserna. Skyddsventilerade enheter finns bl.a. i form av dragskåp, dragbänkar samt ventilerade skåp. Kemikalier skall förvaras i ventilerade skåp. 

För att ventilationen skall ge önskad effekt är det väsentligt att följa anvisningarna vid respektive arbetsplats. För att ge full skyddseffekt skall fönster i närheten av arbetsplatsen hållas stängda då drag stör luftströmningen.