Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Jan Wärme
Drifttekniker
070 685 02 09
jan.warme@akademiskahus.se

Per Johansson
Fasticon;Fastighetsförvaltare
072 210 37 12
per.johansson2@akademiskahus.se

Omgivningsfysiologi

Kortfakta

Adress: Berzelius väg 13

Anl. nr: A0095020

Byggår: 1953

Arkitekt: Ture Ryberg, för total om- och påbyggnad Ahlsén ar

Arkitekt: Ture Ryberg ( 1953 ) O. Hidemark, G. Månsson, L. Olsson ( 1970 M. Hallén ( 1997 )Flygfysiologi som var byggnadens ursprungliga namn och institution färdigställdes 1953.Bakrund

Upprinnelsen till den första utbyggnaden var ett våningsplan samt centrifugbyggnaden var att i Sverige framträdde i slutet av 30-talet särskilt för flygmedicinsk del ett starkt behov av en intensifierad forskningsverksamhet. Ett flertal studieresor gav klart belägg för att resurserna inom landet icke var till fylles för tillgodoseende av kravet på säkerhet och effektivitet vid flygning.Tillbyggnad

Den flygmedicinska tillbyggnaden är utförd som flygelbyggnad till Fysiologiska Institutionen i riktning nord-väst. Den cylinderformade byggnad som inrymmer centrifuganläggningen är sammanfogad med tillbyggnaden. I den flygmedicinska tillbyggnaden blev det också möjligt att inrymma en undertryckskammare. Byggnadsarbetet påbörjades 1951, och tillbyggnaden var klar 1953.

Konstruktions- och tillverkningsarbeten på såväl centrifug- som tryckkammareanläggning pågick samtidigt med byggnadsarbetet. Tryckkammaranläggningen levererades 1954 så att. Mänskliga försök kunde ske under slutet av 1954. Vid den tiden fanns det bara två centrifuganläggningar i Europa. För studier av försöksobjektet reaktioner under g-belastning.

Den registrerar olika fysiologiska och psykologiska förlopp.

Undertryckskammaren är dimensionerad för vakuum , övertryckskammaren för ett arbetstryck av 15 kg/ cm2 motsvarande trycket på 150 meters nivå och har en gemensam sluss. Den är närmast avsedd för behandling av tryckfallssjuka.1970 färdigställdes en ytterligare en påbyggnad av två våningsplan för flygmedicin. Arkitekter var O. Hidemark, G. Månsson och L. Olsson.1997 totalrustas byggnaden och centrifuganläggningen moderniserades för att möta framtidens krav på moderna och flexibla forskningslokaler. Arkitekt var Mats Hallén på Alsenarkitekter.