Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Robert Norlund
Drifttekniker
070 946 76 76
robert.norlund@akademiskahus.se

Per Johansson
Fasticon;Fastighetsförvaltare
072 210 37 12
per.johansson2@akademiskahus.se

Widerströmska

Kortfakta

Adress: Solna

Anl. nr: A0095061

Byggår: 2012

Arkitekt: KOD Arkitekter AB

Widerströmska huset består av två huskroppar och innehåller kontor och undervisningslokaler åt Karolinska Institutet och Smittsskyddsinstitutet. Den lägre delen av Widerströmska består av sju våningar och förhåller sig i skala till de äldre byggnaderna inom Campus Solna. Den högre delen, bestående av tio våningar, förhåller sig i sin tur i skala till resten av de nya byggnaderna som växer fram längs med Solnavägen.Byggnaden består av spetsiga husgavlar och icke-räta vinklar vilket gör att huset får en mer dynamisk form. Det förstärks ytterligare av en horisontell fasadindelning med tydliga fönsterband som sveper runt hela byggnaden. De äldre byggnaderna inom Campus Solna består i stor del av tegelbyggnader och detta följer med i det Widerströmska huset men i en ny tappning – med tegel ingjutet i ljus betong. Mönstret som bildas är randigt på avstånd och som en mönsterstickad kofta på nära håll, vilket adderar ytterligare dynamik. Foajén ligger närmast gatan i två plan med en glasad fasad ut mot Solnavägen och entréplatsen. Entrén och foajén är gemensam för hela huset och skapar möjligheter för möten mellan studenter och forskare.