Akuta fel

Behöver du får tag på oss efter kontorstid eller anmäla ett akut fel?

Till skillnad från vår vanliga felanmälan kan akuta fel handla om stopp i avlopp med stigande vatten som följd, vatten som strömmar från en ledning eller ett strömavbrott. Det kan också handla om fel som medför risk för vatten- eller personskada.

För att anmäla akuta fel ringer du vår växel på nummer:

010-557 24 00

För icke akuta fel i våra byggnader ber vi er att använda vår vanliga felanmälan.