För mer information

Li Lövehed
Gruppchef Energi- och teknik
070 293 27 90
li.lovehed@akademiskahus.se

Solenergi på Lunds Tekniska Högskola

Måndag, 30 mars 2015
Akademiska Hus strävar efter att minska energianvändningen och tillföra energi med låg CO2 belastning, där solceller är ett gott exempel.

Solcellsanläggningen på Ekologihuset i Lund byggdes av Akademiska Hus 2008. Den är ca 760 kvadratmeter och producerar ca 75 000 kWh solel per år. Förutom takplacerade solceller i gynnsamma lägen för att maximera produktionen består anläggningen också av halvtransparenta solceller på fasaden som används som solavskärmning för att minska kylbehovet, men också för att visualisera tekniken.

2014 invigdes ytterligare en solcellsanläggning på taket till Maskinteknik. Den anläggningen är ca 1 050 kvadratmeter och producerar ca 180 000 kWh solel per år.