För mer information

Lotta Erngren
Fastighetsförvaltare
070 388 32 15
lotta.erngren@akademiskahus.se

Världens största orienteringsäventyr till Ultuna!

Torsdag, 4 januari 2018

Strax före årsskiftet tecknade Akademiska Hus och SLU avtal med Svenska Orienteringsförbundet om att arrangera O-ringen på Campus Ultuna år 2020. Det stora arrangemanget, som också är världens största orienteringsäventyr, förväntas locka upp till 20 000 besökare.

Tack vare ett mycket bra samarbete har Akademiska Hus och SLU skapat de förutsättningar som behövs för att hålla O-ringen Ultuna. Akademiska Hus lånar ut mark och bidrar med el så att camping och övrig organisation kan etableras på området. Under arrangemanget byggs oftast en O-Ringenstad upp där ca 10 000 campinggäster bor samt ett O-Ringentorg där scen, kommers, mässa och olika aktiviteter finns. Deltagarna är mellan 5 och 95 år, kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionär.

Arrangemanget går av stapeln under 2020.