Kontakt

Olov Bergström
Fastighetsutvecklare
090-17 62 31
olov.bergstrom@akademiskahus.se

Energiprojekt på Campus Umeå visades upp

Fredag, 9 mars 2018
Tillsammans med flera andra lokala aktörer i Umeå arbetar Akademiska Hus för att utveckla stadsdelen Universitetsstaden i Smart City-projektet RUGGEDISED. Syftet är att tillsammans hitta och testa framtidens energilösningar. Umeå ingår i det femåriga EU-projektet tillsammans med Rotterdam och Glasgow, vars representanter besökt Umeå och fått se områdets nio delprojekt under två dagar. Här ska bland annat en energismart busshållplats byggas och på Fysiologihuset ska nya solceller kunna förse ellådcyklarna i annexet med energi.

2016 stod det klart att Umeå blir en av de tre Lighthouse-städer som genom stöd från EU-ramprogram Horizon 2020. Totalt investeras 180 miljoner kronor för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare. Bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT. I Umeå är universitetsstaden i fokus, och det lokala partnerskapet består utöver Akademiska Hus av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och RISE.

Mellan 6-8 mars hade Umeå värdskap för projektets General Assembly-konferens och visade då upp de nio delprojekten som arbetas med här. Akademiska Hus ansvarar för två av delprojekten som genomförs på campusområdet. Läs mer om dem nedan och se filmen om RUGGEDISED.

Läs mer om Cookies