Akademiska Hus satsar på bättre utemiljö på Campus Luleå

Onsdag, 5 september 2018

Under hösten påbörjas en större satsning för att rusta upp de yttre miljöerna på campus vid Luleå tekniska universitet. Förbättrade gångstråk, fler mötesplatser och såväl permanenta som mobila bygglösningar står på listan över de åtgärder som nu planeras för. Satsningarna kommer att pågå under tre år och ska vara färdiga lagom till universitetets 50-årsjubileum.

Redan i campusplanen som upprättades år 2012 mellan Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet (LTU) stod stadsmässiga kvaliteter på listan över de utvecklingsområden som pekades ut för campusområdet. Som besökare, student och personal ska man kunna närma sig universitetet lika bra från olika håll och känna sig välkommen. För att uppnå det här och samtidigt höja nivån på den upplevda yttre miljön på campusområdet satsar nu Akademiska Hus 50 miljoner på en rad olika åtgärder.

- Tillsammans med LTU har vi ringat in olika behov och satsningar med stor utvecklingspotential och som ger tydliga, snabba effekter. Vi vill att det ska synas och kännas att vi gör det här. Gångstråk ska förbättras, fler mötesplatser ska upprättas och vi hoppas även kunna göra särskilda satsningar kopplade till universitetets geografiska läge med vinter och snö, berättar Peter Bohman, marknadsområdesdirektör för Akademiska Hus.

En av de åtgärder som det nu planeras för är en upprustning av sträckan som kallas för ”Representationsentrén”, det vill säga den del av Vintergatan som löper från busshållplatsen nere på Universitetsvägen, förbi nya Universitetsbiblioteket och upp till korsningen vid Regnbågsallén.