Mer information

Lars Holmström
Verksamhetsutvecklare
070 676 92 01
lars.holmstrom@akademiskahus.se

Surrande hyresgäster på campus Umeå

Tisdag, 11 september 2018

På campus Umeå har ett spännande forskningsprojekt inletts. Inom ramen för projektet har Akademiska Hus fått en ny typ av hyresgäster – nämligen insekter och bin.

På institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet har en forskare vid namn Natuschka Lee startat ett forskningsprojekt och nätverk för att främja allmänbildning, vidare utbildning och forskning kring insekter och bins betydelse för biodiversiteten och arternas existens som i nuläget minskar oroväckande fort.

Inom ramen för projektet ingår en rad olika föreläsningar och evenemang som allmänheten är inbjudna till - allt för att väcka intresse och skapa engagemang kring binas och insekternas betydelse för biodiversiteten i naturen och för samhället.

Visste du till exempel att ungefär 2/3 av alla våra växtbaserade livsmedel är beroende av pollinerande organismer, framför allt insekter såsom vilda bin, fjärilar och tambin?

För att stötta universitetets och dess verksamhet upplåter Akademiska Hus platser för bikupor och insektshotell på campus. Vi har även bidragit ekonomiskt till projektet för att möjliggöra inköp av fler kupor och bin.