För mer information

Kajsa Winnes
Kommunikationsansvarig C&AU Syd
072 222 50 24
kajsa.winnes@akademiskahus.se

Akademiska Hus huvudsponsor i BEYOND 2020

Torsdag, 11 april 2019
Nästa sommar hålls en av världens största konferenser om hållbart samhällsbyggande i Göteborg, BEYOND 2020. Som ett led i Akademiska Hus nollvision för klimatavtryck och ambition att gå i bräschen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch, går bolaget nu in som huvudsponsor för konferensen.

- När forskare, politiker, offentliga aktörer och näringsliv möts på en gemensam arena där målet är att hitta gemensamma praktiska lösningar för att nå FN:s mål om hållbara samhällen och städer, goda arbetsförhållanden och utbildning för alla är det en unik plats för oss att vara med och påverka, inspireras och utmana till verklig förändring, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus. 

Det övergripande temat för konferensen är att koppla FN:s hållbarhetsmål till samhällsbyggnadssektorn för att hitta roller och praktiska lösningar som bidrar till att mål 11, hållbara samhällen och städer, kan nås till 2030. 

- Vi är hedrade över att ha Akademiska Hus ombord på den spännande resan mot BEYOND 2020, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers och ordförande för konferensen BEYOND 2020.  

Sponsorskapet innebär en stor möjlighet att föra dialog om gränsöverskridande åtgärder som behövs för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch. Akademiska Hus kommer också att gå in med ett stort engagemang för att lyfta fram insikter och erfarenhet av hur goda kunskaps- och lärandemiljöer kan bidra till hållbarhet, välmående och attraktivitet för högre utbildning och forskning på ett sätt som är inkluderande och öppet för alla.

- Akademiska Hus ambitiösa arbete för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskolecampus, inklusive studentbostäder, kommer med all säkerhet ge ett annorlunda perspektiv på de utmaningar inom samhällsbyggnad som vi strävar efter att adressera. Den expertis och fokus på utbildning och forskning som Akademiska Hus bidrar med ligger helt i linje med ett av konferensens teman: det globala målet om god utbildning för alla. Vår gemensamma uppfattning är att högskolornas och universitetens framgångar hänger tätt samman med skapandet av innovativa och moderna kunskapsmiljöer som kan attrahera talanger från hela världen, säger Holger Wallbaum. 

När konferensen går av stapeln förväntas 2000 deltagare från hela världen samlas i Göteborg för ett fullspäckat program som sträcker sig över tre dagar. Chalmers och RISE är lokala värdar med stöd av Johanneberg Science Park och Göteborg Stad.  

Mer information om BEYOND 2020 finns på webben https://beyond2020.se/