Minister positiv till Akademiska Hus klimatmål

Måndag, 6 maj 2019
Sedan en tid tillbaka har Akademiska Hus antagit nya ambitiösa klimatmål med en nollvision för sitt klimatavtryck. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, välkomnar initiativet och ser positivt på högskolesektorns möjlighet att genom detta bidra till ett mer hållbart samhälle.

– Jag tycker att Akademiska Hus på riktigt och på allvar tagit sig an uppgiften att vara en ledande aktör när det gäller att ställa om till ett mer hållbarhet samhälle, säger Matilda Ernkrans.

Klimatmålen ska bland annat uppnås genom en klimatneutral fastighetsdrift till år 2025. För att Akademiska Hus ska klara sina klimatmål så kommer de att behöva hitta fördjupade samarbeten med sina kunder inom en rad områden.

– Vi har världens bästa kunder på många sätt som är i utvecklingens framkant och det är precis vad som behövs för att kunna lösa klimatutmaningen. Så att vi krokar arm med våra kunder utifrån den senaste forskningen när det gäller energilösningar, när det gäller byggteknik och så vidare - kommer bli väldigt viktigt för oss för att kunna ta de här stegen fram över. Jag ser fram emot det!

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, tror att Akademiska Hus med sina klimatmål tillsammans med sina kunder har möjlighet att verkligen bidra i klimatutmaningen.

– Jag känner gott hopp inför framtiden. Akademiska Hus kan vara behjälpliga med att hitta spännande lösningar hos olika lärosäten utifrån deras individuella behov, men också ha förmågan att hitta sådant som går att använda på flera ställen, över hela Sverige. Så att det inte bara blir goda exempel utan något som ska finnas självklart runt om på alla våra lärosäten. På så vis får vi riktigt bra lärandemiljöer också ur hållbarhetssynpunkt.

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores ställer sig också positiva till Akademiska Hus klimatmål.

– Med detta visar Akademiska Hus tydligt att man vill vara en del utav lösningen. Man har satt tuffa klimatmål - både för sig själva, men faktiskt också för dem man samverkar med. Det är mycket möjligt att lärosätena kan tjäna på att ta häng på Akademiska Hus. Dels genom att införa samma klimatmål själva, eller ännu hellre ännu tuffare klimatmål. Men också se till att det genomsyrar allt som sker i byggnaderna där det allt för ofta är en slags ”add on”, något separat, att hålla på med klimat och hållbarhet. Men vi har ju nu med de globala hållbara utvecklingsmålen och med Sveriges klimatmål slagit fast att det ska vara en del av allt annat man gör, säger Fores vd, Mattias Goldmann.