Till navigation Till innehåll (s)

Forskningsprojektet Ride the future får tillökning

Tisdag, 22 februari 2022

tre_bussar_akac.jpg

Nästan två år efter att de första autonoma fordonen i Ride the future-projektet började rulla på Campus Valla i Linköping är det dags att välkomna ett tredje fordon: Hjulia! Det senaste tillskottet tillverkas av EasyMile och med det kommer Ride the future att vara ett av de största autonoma fordon-projekten i Sverige.

Efter Busse och Reza har Ride the future fått en ny familjemedlem: Hjulia! Nu är det dags att sätta detta tredje autonoma fordon i drift på Campus Valla och i Vallastaden i Linköping.

- Att projektet växer är mycket positivt. Vi fortsätter bygga framtidens hållbara stad och tar täten i utvecklingen av nya hållbara mobilitetslösningar, säger Muharrem Demirok (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Linköpings kommun.

Busse och Reza har nu sällskap av Hjulia

En namntävling för det tredje fordonet organiserades där projektets säkerhetsförare fick bidra med egna namnförslag. Det vinnande namnet blev ”Hjulia”.

- Akademiska Hus upplåter mark och hållplatser för att denna rullande forskningsplattform ska kunna genomföras på bästa sätt. Det är mycket glädjande att projektet nu utökas med ytterligare ett fordon, Hjulia, och att kopplingen mellan Campus Valla och Vallastaden blir ännu starkare. Som fastighetsägare ser vi fram emot att fortsatt kunna bidra i detta spännande och unika projekt som för oss en bit närmre ett samhälle där kollektivresor kan göras med självkörande fordon, säger Mikael Hagerfors, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

- Genom att investera i ett tredje fordon kan vi expandera projektet och erbjuda en större fältstudie till forskarna som vill testa och utveckla intressanta studier om framtidens mobilitet. Vi skapar helt unika förutsättningar för mobilitetsforskning, ett område som växer och blir allt viktigare för att bygga framtidens hållbara samhälle, tillägger Anna Anund, VTI.

Ride the future är det enda projektet i Sverige som har fordon från två olika tillverkare som kommunicerar med varandra i samma ekosystem. Med det här tillskottet kommer Ride the future att dessutom vara ett av de största projekt med autonoma fordon i Sverige.

- Med Hjulia kan vi utöka driftens kontinuitet. Att fordonen har olika teknologier och ska kunna kommunicera tillsammans och med trafikledningen gör att vi kommer närmare hur sådana lösningar kan komma att se ut i framtiden. Det gör Ride the future-projektet extra intressant, säger Hugo Hardestam, projektledare på Transdev Sverige AB.

 

Fakta:

  • Ride the future är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen, och underlätta för fler att resa kollektivt.
  • Samarbetspartnerna i projektet är Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings Science Park, Linköpings universitet, RISE, Transdev, VTI och Östgötatrafiken.
  • Bussarna trafikerar en fyra kilometer lång sträcka på Campus Valla och Vallastaden i Linköping med 13 hållplatser. Unikt med projektet är att arbetet med tre fordon från två olika typer som interagerar med varandra: Navya Autonom Shuttle DL4 och EasyMile EZ10 gen2 som tar 11-13 passagerare. Just nu välkomnas upp till 5-6 passagerare ombord.
  • Det tredje fordonet som nu har satts i drift är av typen EasyMile EZ10 gen2.
  • En säkerhetsförare finns ombord på varje tur och ansvarar för fordonets framförande genom att övervaka körningen och vid behov övertar manuell kontroll samt agerar kundvärd.