Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Magnus Carlson
Teknisk Förvaltare
073 026 32 59
magnus.carlson@akademiskahus.se
Josef Mård
Fastighetschef, tf.
072 220 94 63
josef.mard@akademiskahus.se

Campus Alnarp

Byggnad Anl.nr
Kontor, Slottet M0026001
Lantbruksskolan - studentbostad M0026002
Agricium M0026003
Aulan M0026004
Teknicum M0026005
Maskinhall B M0026006
Animalienborg, kontor M0026007
Hovbeslagarskolan - studentbostad M0026008
Spica - studentbostad M0026010
Södra Elev, kontor M0026011
Columba - studentbostad M0026012
Daghem M0026013
Kontor M0026014
Balzac - studentbostad M0026015
Västra Dubbelvillan M0026016
Norra Dubbelvillan M0026017
Spector - studentbostad M0026018
Mimosa - studentbostad M0026019
Proxima - studentbostad M0026020
Eos - studentbostad M0026021
Thia - studentbostad M0026022
Irma - studentbostad M0026023
Museum M0026024
Maskinhall C M0026025
Tvättstuga, studentbostad M0026026
Brandstation M0026028
Arkiv M0026029
Växthus M0026031
Panncentral M0026032
Kärnhuset M0026034
Ekonomilokal M0026035
Förråd M0026036
Horticum M0026037
Articum M0026038
Saltladan M0026039
Kontor M0026041
Kontor M0026043
Kontor M0026044
Minox - studentbostad M0026046
Slaktarboden M0026060
Alnarpsgården M0026063
Stora logen M0026064
Snickarbod M0026066
Capella - studentbostad M0026067
Tamara - studentbostad M0026070
Pompeja - studentbostad M0026071
Iris - studentbostad M0026072
Lotis - studentbostad M0026073
Ajax - studentbostad M0026074
Ohta - studentbostad M0026075
Lima - studentbostad M0026076
Mejeriet M0026091
Naos - studentbostad M0026092
Bellatrix - studentbostad M0026093
Garage M0026095
Atria - studentbostad M0026099
Ekonomibyggnad M0026100
Julius Biljettservice M0026101
Orion - studentbostad M0026102
Kontor M0026104
Kontorsbyggnad M0026105
Kontor M0026106
Förråd M0026107
Förråd till Eos - studentbostad M0026121
Förråd till Thia - studentbostad M0026122
Växthus AT 5 M0026139
Växtskyddscentrum - Vegetum M0026140
Maskinhall A M0026141
Alnarpsgården M0026143
Transformator M0026145
Navet M0026146
Skugghall M0026147
Plastväxthus M0026148
Växthus M0026149
Biotron Alnarp M0026150
REHAB M0026153
Giftförråd M0026155
Förråd till Pompeja - studentbostad M0026171
Förråd till Iris - studentbostad M0026172
Förråd till Lotis - studentbostad M0026173
Förråd till Ajax - studentbostad M0026174
Förråd till Ohta - studentbostad M0026175
Förråd till Lima - studentbostad M0026176
Garage M0026177
Mottagningsstation M0026300
Transformator M0026301
Näthus M0026302
Förråd M0026420
Gamlegård - studentbostad M0026610
Gamlegård norr - studentbostad M0026611
Gamlegård syd - studentbostad M0026612
Alnarpsgården, bibliotek M0026620
Alnarpsgården M0026621
Alnarpsgården, kontor M0026622
Kontor M0026770
Demonstrationshall M0026900
Förråd och garage M0026901
SMP Svensk Maskinprovning AB M0027001
SMP Svensk Maskinprovning AB M0027002
Provningshall M0027003
Norden M0026033