Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Chef Datahantering och analys
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se
Karl Karlström
Projektchef
076 104 22 16
karl.karlstrom@akademiskahus.se

Örebro Campus Lab

Örebro Campus Lab är en gemensam satsning mellan Örebro universitet och Akademiska Hus. Den 17 oktober 2018 skrev parterna under ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte med stort hållbarhetsfokus.

Tillsammans ska parterna genomföra en rad konkreta åtgärder, testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt för att i nära samverkan skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – Örebro Campus Lab (ÖCL). Inledningsvis sträcker sig avtalet över tre år, men ska ses som mer långsiktigt.

Satsningen ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners.

Örebro Campus Lab innebär teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart och attraktivt campus, och bidra till effektivare resursanvändning. Det innebär till exempel att utveckla och anpassa miljön till ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt och nya behov hos dem som vistas på campus. Här finns utrymme att tänka nya tankar och experimentera via testbäddar och dialog- och forskningsprojekt. I arbetet med Örebro Campus Lab kommer både studenter och forskare att involveras, något som är helt avgörande för att satsningen ska bli framgångsrik.

ÖCL

 KORTA FAKTA

 • Avtal signerades mellan Örebro universitet och Akademiska Hus den 17 oktober 2018
 • Samverkansprojekt och experimentverkstad – Örebro universitet och Akademiska Hus
 • Teknisk och fysisk utveckling för att skapa ett mer hållbart
  och attraktivt campus 
 • Effektivare resursanvändning
 • Ny teknik, nya pedagogiska arbetssätt
 • Smarta, innovativa och hållbara lösningar inför framtiden
 • Digitalisering, AI
 • Förebild för andra campus i digital transformation
 • Studenter och forskare ska involveras
 • I projektet ingår en rad konkreta åtgärder, testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt

Om Örebro universitet:

 • 15 200 studenter
 • 400 doktorander
 • 1 500 anställda
 • 880 lärare och forskare
 • Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet. År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.