Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
072 209 74 74
nils.axelsson@akademiskahus.se
Serhat Ok
Fastighetschef
070 614 75 22
serhat.ok@akademiskahus.se
Linnéa Hämquist
Förvaltare
072 223 91 10
linnea.hamquist@akademiskahus.se

Frescati

Byggnad Anl.nr
Huvudbyggnad A0058001
Huvudbyggnad A0058002
Hus58:03 A0058003
Hus 58:04 A0058004
Hus 58: 05 A0058005
Hus 58:06 A0058006
Hus 58:08 A0058008
Hus 58:09 A0058009
Amerikanska gymnasiet A0058010
Trädgårdsvillan Studentbostäder A0058011
Grindstugan Studentbostäder A0058013
Galatea Studentbostäder A0058014
Elevhemmet A0058017
Hus 59: 01 A0059001
Hus 59:02 A0059002
Hus 59:03 A0059003
Hus 59:04 A0059004
Hus 59:05 A0059005
Hus 59:06 A0059006
Hus 59:07 A0059007
Hovbeslag Studentbostäder A0059008
Restaurang Kräftan och Arkitektkontor A0059009
Arkitektkontor Area Chica. A0059010
Pärlans konfektyr och Bostad A0059011
Hus 59:15 A0059015
Stockholms kontoret Akademiska hus A0059016
Pärlans Konfektyr och ställverk A0059017
Omklädningsrum A0059018
Callisto Bostad Studentbostäder A0059020
Hus 59:21 A0059021
Naprapathögskolans gym A0059023
Hus 59:24 A0059024
Naprapathögskolan A0059025
Hus 59:26 A0059026
Hus 59:27 A0059027
Hus 59:29 A0059029
Villa Bellona A0069035
Småbrukarhemmet A0069043
Allhuset / Lantis A0069045
Greens villa A0069050
Skära villan A0069066
Skogstorpet A0069068
Gula villan A0069070
Rektorsämbetet - Bloms hus A0069075
Aula Magna A0069082
Barn- och ungdomsvetenskap (BUV) A0088001
Huvudentré BUV A0088002
Hus 88:3 A0088003
Produktionsbolaget Nexico A0088004
A0088006 Utbildningsstudios BUV A0088006
Hus 88:07 A0088007
Luna Studentbostäder A0088008
Larissa Studentbostäder A0088009
Konsulentvillan Studentbostäder A0088016
Projektpaviljongen A0088017
Spökslottet A0124001
Botanicum A0133002
Trädgårdsmästarbostaden Studentbostäder A0133003
Nobelhuset A0133004
Manne Siegbahn Lab A0133006
Manne Siegbahn Lab A0133007
Manne Siegbahn Villan A0133008
Studenthuset A0133011
Södra huset, hus A A0133012
Södra huset, hus B A0133013
A0133014 Södra huset, hus C A0133014
Södra huset, hus D A0133015
Södra huset, hus E A0133016
Södra huset, hus F A0133017
A0133020 Wallenberglaboratoriet A0133020
Arrheniuslaboratoriet A-C A0133021
Universitetsbiblioteket A0133022
Arrheniuslaboratoriet D-H A0133023001
Arrheniuslaboratoriet N-Q (NPQ) A0133023002
Geovetenskapens hus (GEO) A0133025
Kemiska övningslaboratoriet, K-L-M (KÖL) A0133026
Restaurang PicNic A0133027
Askö, Laboratoriebyggnad, D35:2 D0035002
Frescati Hage Utemiljö A0058100
Centrum Frescati Utemiljö A0133100
Gröna paviljongen A0088018