Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 2023

Framtidens kunskapsmiljöer

Under året gjordes viktiga framsteg i linje med vår strategi, främst genom att minska andelen nybyggnation och istället fokusera på att utveckla vårt befintliga bestånd. Vi har även etablerat fyra nya strategiska mål för att stärka vårt hållbara företagande. 

Vi tar klimatansvar på riktigt och är transparanta hela vägen. I vår klimatbudget kan du följa vår väg mot klimatneutralitet år 2035. För att lyckas är samverkan med våra kunder centralt och vi jobbar aktivt med samverkansavtal med lärosäten runt om i landet.  

Svensk fastighetsmarknad navigerar genom utmanande tider med högre räntor, ekonomisk nedgång, energikris och global osäkerhet. Detta märks även för Akademiska Hus, som redovisar negativa värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 3,5 miljarder kronor.  

Akademiska Hus har en god finansiell stabilitet med en soliditet på 48 procent. Vår kreditrating på AA från S&P Global Ratings har bibehållits sedan 1996 och speglar det statliga ägandet och verksamhetens stabila kassaflöden. Denna finansiellt starka ställning gör fortsatt att vi kan göra investeringar och satsa på underhåll för att framtidssäkra och utveckla campusmiljöerna runt om i landet.