Till navigation Till innehåll (s)

Organisation

I Sverige finns 51 lärosäten på sammanlagt 29 orter. Akademiska Hus är den klart största fastighetsägaren inriktad på svenska lärosäten med en marknadsandel på 62 procent av den totala arean.

Vi är organiserade utifrån från våra tre huvudprocesser; förvaltning, byggprojekt och campus- och affärsutveckling. Det är en organisation som gör det möjligt att snabbt och effektivt införa framgångsrika lösningar från en del i landet till annan och därmed kunna möta våra kunders behov på bra sätt oavsett var i landet de är. Avgörande är också vår lokala närvaro i form av våra fastighetsområden. 

Flygfoto över KTH, Stockholm.