Till navigation Till innehåll (s)

Organisation

I Sverige finns 51 lärosäten på sammanlagt 29 orter. Akademiska Hus är den klart största fastighetsägaren inriktad på svenska lärosäten med en marknadsandel på 60 procent av den totala arean.

Vi är huvudsakligen organiserade utifrån från tre enheter: projektenheten, fastighetsenheten samt teknik- och service-enheten. Det är en organisation som gör det möjligt att snabbt och effektivt införa framgångsrika lösningar från en del i landet till annan och därmed kunna möta våra kunders behov på bra sätt oavsett var i landet de är. Avgörande är också vår lokala närvaro i form av våra fastighetsområden. 

Flygfoto över KTH, Stockholm.