Till navigation Till innehåll (s)

Biomedicum Stockholm

Karolinska Institutet växer och utvecklas. 2013 påbörjade Akademiska Hus bygget av en toppmodern laboratorieanläggning särskilt utvecklad för medicinsk forskning åt Karolinska Institutet.

I det nya laboratoriet, som kallas Biomedicum, samlas nästan alla Karolinska Institutet-forskare på Campus Solna inom experimentell forskning. Detta ger Karolinska Institutet en unik samlingspunkt för gränsöverskridande forskning och samverkan när verksamhet vid skilda institutioner förs samman. Det innebär även att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt av många. Förutsättningarna för att bedriva forskning i världsklass ökar också i och med att laboratoriet kommer att ha direktförbindelse med det framväxande Nya Karolinska universitetssjukhuset. Därigenom stärks utbytet mellan klinisk och experimentell forskning.

 

Biomedicum blir ett av Europas största laboratorier med sina drygt 80 000 kvadratmeter (BTA). Det kommer att bestå av en stor och en mindre byggnad som är sammanlänkade och där arkitekturen förhåller sig skal- och utseendemässigt till Nya Karolinska universitetssjukhuset/stadsdelen Hagastaden och till Solnavägens nya karaktär av stadsgata.

Laboratoriet uppförs vid Solnavägen där flera andra stora nybyggen växer fram – Folkhälsohuset, Karolinska Institutet Science Park och det nya universitetssjukhuset på motsatt sida av vägen. Genom att utveckla i ytterområdena kan campus kärna – de ursprungliga låga tegelhusen och parkområdena – samtidigt bevaras. De nya byggnaderna i modern stil möter stadens arkitektur och den framväxande stadsdelen Hagastaden. Nya entréer till campus öppnas upp från Solnavägen och välkomnar förbipasserande in på området. Karolinska Institutet Campus Solna blir ett campus i staden.

Visionen för nya Hagastaden är att skapa världens främsta område för life science. Under det gemensamma namnet Stockholm Life skapas ett centrum för högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors hälsa. Framtidens laboratorium Biomedicum kommer att bli en viktig kugge i denna satsning.

Byggprojektet

Byggstart: 2013

Färdigställande: 2018

Hyresgäst: Karolinska Institutet

Verksamhet: Medicinsk forskning

Arkitekter: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

Bruttoarea: 82000 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: Campus Solna

Se film om Biomedicum

biomedicumfilm_samarbete_skarmdump_458px.jpg