Till navigation Till innehåll (s)

Karolinska Institutet Science Park

Planen för Karolinska Institutet Science Park (KISP) omfattar totalt tre forskningsbyggnader som är specialbyggda för innovationsverksamhet. De två första KISP-byggnaderna, Alfa och Beta, stod klara år 2010. Den tredje och sista byggnaden, Gamma, påbörjades under 2010 och beräknas vara inflyttningsklar hösten 2013.

Vy över Karolinska Institutet Science Park från Solnavägen

Samverkan mellan forskning och näringsliv

KISP-byggnaderna är en del i den forskningspark där Karolinska Institutets innovationer möter näringslivet. Byggnaderna utgör en naturlig del av campus och har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning. Flera forskningsföretag ska kunna verka på samma våningsplan, vilket ställer speciella krav på bland annat tillgänglighet, säkerhet, utrymning och ljud.

Karolinska Institutet Science Park sett från ovan.

Sammanlänkade huskroppar

Alfa, Beta och Gamma har alla samma moderna, karaktäristiska utseende med ovala huskroppar. De är sju våningar höga med ett centralt kommunicerande stråk i varje hus, samt entré i en gemensam, sammanlänkande tvåvåningsbyggnad som kallas Delta. Den sammanlagda bruttoarean blir cirka 33 000 kvadratmeter. Förutom specifika forskningslokaler innehåller KISP bland annat café, reception med vaktmästeri, personalutrymmen och konferensavdelning.

 Vy över den nya forskningsparken från Solnavägen.

Innovativa hyresgäster

I Karolinska Institutet Science Park samlas flera framstående aktörer inom innovationsverksamhet. Förutom KISP AB sitter Sobi (Swedish Orphan Biovitrum), tidigare kallat Biovitrum här. Sobi är ett av Europas största biomedicinska företag. På plats finns också Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet.

Byggprojektet

Byggstart: 2007-02

Färdigställande: 2013-06

Hyresgäst: Sobi och Karolinska Institutet

Verksamhet: Laboratorieverksamhet

Arkitekter: SWECO Architects med Jon Tvedt i spetsen.

Bruttoarea: 32500 kvm

Ort: Stockholm

Campusområde: Campus Solna