Till navigation Till innehåll (s)

Undervisningshuset

Hur utformas ett hus på bästa sätt för att stötta undervisning och lärande? Kan byggnaden i sig utgöra ett pedagogiskt verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare?
Akademiska Hus och KTH bygger tillsammans ”Undervisningshuset”.

Undervisningshuset blir en renodlad byggnad för lärande och undervisning, där framtidens lärandemiljöer och utbildningsmetoder kan utvecklas. Här kommer det att finnas flexibla miljöer för olika typer av lärande, allt från övningssalar för lärarledd undervisning till grupprum och enskilda studieplatser. Med syfte att säkra användningen av det bästa och senaste inom pedagogik och kunskapsmiljöer har Akademiska Hus, KTH:s byggnadsavdelning samt studenter och lärare varit delaktiga i planeringen genom ett antal workshops och studiebesök. Undervisningshuset kommer vara bokningsbart för hela KTH.

Huset blir ett pedagogiskt verktyg i sig, med synlig konstruktion och installationsteknik som gör att studenter och besökare på ett konkret sätt kan se hur byggnaden fungerar. En framtidens lärandemiljö måste givetvis också vara hållbar. Akademiska Hus och KTH satsar på att certifiera huset enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån.

Husets utsida spelar också en viktig roll för arkitekturen och miljön på KTH Campus, där större delen av byggnaderna är uppförda i tegel från olika tidsepoker.

Undervisningshuset kan ses som nästa steg i ”tegelevolutionen”. Byggnaden kommer att ha en tegelfasad men den skiljer sig från en traditionell sådan genom att tegelbitarna har formen av en bäversvans, så kallat bäversvanstegel.

Byggprojekt

Byggstart: Sommaren 2015

Färdigställande: Sommaren 2017

Hyresgäst: KTH

Arkitekter: CCO Arkitekter