Till navigation Till innehåll (s)

5340 nya studentbostäder på gång i Stockholm

Fredag, 9 januari 2015
Vid ett seminarium i Stockholms stadshus i slutet av december presenterades ny statistik över byggandet av studentbostäder i länet. Enligt en prognos som studentbostadsprojektet Sthlm6000+ gjort finns det inom projektet antagna detaljplaner för 5340 nya studentbostäder som bör bli klara till 2017, varav en del redan är inflyttade. Därutöver räknar projektet med att ytterligare 2500 studentbostäder kan färdigställas till 2017, men där saknas fortfarande en del formella beslut. 

– Stockholm ska vara en stad där många väljer att studera vidare på universitet eller högskola. Kompetensförsörjning är en nyckel för hela regionens tillväxt och för att kunna öka antalet platser på våra högskolor behöver vi bygga fler studentbostäder, säger Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad

Med Sthlm6000+ kraftsamlar Stockholmsregionen kring framtidens studentboende. Målet är att fram till år 2017 bygga minst 6000 nya studentbostäder, vilket skulle innebära en ökning med 50 procent. Projektet verkar även aktivt för att underlätta byggprocessen samt utveckla boendet och förbättra förmedlingen med färre och enklare bostadsköer.

– Vi följer mycket noga alla planer på studentbostäder i Stockholmsregionen och arbetar tillsammans för att förenkla och snabba på byggandet. Vår senaste prognos ger oss gott hopp om att kunna nå målet om 6000 nya studentbostäder till 2017, säger Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus och ordförande i styrgruppen för Sthlm6000+.

Inom ramen för initiativet finns en stor bredd av aktörer som innefattar kommuner, byggföretag, fastighetsbolag, arkitekter, myndigheter, lärosäten och studenter. Alla dessa samverkar för att hitta och utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och för att skapa en mångfald av boende- och förvaltningsformer.

– För att få fler studentbostäder krävs ett gemensamt åtagande mellan Stockholms stad och byggherrarna. Vi måste tillsammans lyfta upp och diskutera de problem som finns för att kunna lösa bostadsbristen för studenter, säger Karin Wanngård.

– Vi vill utveckla universitetshuvudstaden Stockholm som en ledande kunskapsregion. Fler studentbostäder kommer att ge mer liv och rörelse samtidigt som det stärker regionens samlade attraktivitet och konkurrenskraft, säger Sten Wetterblad.