Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Linda Teng
Konceptansvarig Academic Living
072 210 92 33
linda.teng@akademiskahus.se

Språkskrapan finalist i studentbostadspriset 2023

Onsdag, 13 december 2023

SprÜkskrapan_01.jpg

Språkskrapan i Göteborg är ett av tre studentbostadsprojekt som är finalister till Studentbostadspriset 2023 – branschens eget nyproduktionspris som uppmärksammar välbyggda och målgruppsanpassade studentbostäder. Priset kan tilldelas både nyproduktion och ombyggnation som skapat nya studentbostäder på marknaden.

Studentbostadsprisets kriterier har fokus på innovation, hållbarhet och utformning för studentmålgruppens behov – såväl utbildningsmässigt som privat. Stort fokus ligger bland annat på att bostäderna främjar socialt umgänge och en hållbar livsstil. De tre finalisterna bemöter samtliga av dessa kriterier på olika sätt.

Språkskrapan är beläget i ett av Göteborgs mest centrala lägen, både vad gäller utbildning och stadsbilden i stort. Den gamla universitetskontorsbyggnaden från 60-talet är ombyggd till attraktiva studentbostäder starkt förankrade i både forskning och hållbarhet. Språkskrapan är en del av en större omdaning av universitetsområdet vid Näckrosen och ger numera hem åt 125 internationella studenter.

Klassiska studentettor och duolägenheter blandas med större delningslägenheter där Akademiska Hus för första gången i sin helhet implementerar sitt studentbostadskoncept Academic Living och suddar ut gränserna mellan utbildningsmiljö och hem. Konceptet är förankrat i studenternas behov och är väl beforskat genom bland annat testbäddar i HSB Living Lab. I Språkskrapan finns tydliga sociala ytor på strategiska platser, även för de som bor i enskilda bostäder. Till exempel en ”study area” i anslutning till entrén och en ”lounge area” utanför tvättstugan.

Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull bebyggelse vilket har främjat innovation, framförallt när det kommer till återbruk. Förutom stommen har även detaljer bevarats, allt från trapphuskonst till armaturer. Beräkningar visar att klimatpåverkan är 1 000 ton CO2e lägre än om bostäderna tillkommit genom nybyggnation. Återbruket är framträdande även i andra aspekter, till exempel har granitsten i utemiljön hämtats från andra byggprojekt inom Akademiska Hus och utemöbler har skapats av begagnat virke hämtat från en riven gångbro i Göteborg.

Övriga finalister till 2023 års Studentbostadspris är Basecamp Malmö (Basecamp Student) och Generatorn i Linköping. Priset utses av en jury som på olika sätt representerar kunskap och erfarenhet inom prisets olika kriterier. Vinnaren presenteras den 24 januari 13.00 av branschorganisationen Studentbostadsföretagen som delar ut priset.

Läs mer om övriga finalister här.