Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus öppnar Learning Lab i Göteborg

Torsdag, 10 september 2020
På Chalmers Campus Johanneberg har Akademiska Hus skapat Sveriges kanske mest avancerade miljö för utforskande av det fysiska rummets betydelse för lärande och kreativitet. Nu är Learning Labs tre unika rum i öppna och redo att användas.

Studion i Learning Lab kan utformas på många olika sätt med hjälp av ljus, projiceringar och inredning. Foto:Emelie Asplund 

Labbet är öppet för alla men riktar sig specifikt till forskare, lärare, lokalutvecklare, organisationer och kommersiella aktörer som på olika sätt vill utforska rummets betydelse för lärande, hitta nya lösningar eller testa metodik. De tre rummen, Studion, Flexroom och Makerspace, har olika karaktär och storlek och är mycket flexibelt utformade.  

Studion, som är det största rummet har mycket avancerad digital teknik för ljud, ljus och projiceringar. Flexroom är som namnet låter ett mycket flexibelt rum som bygger på idén om Active learning Classroom, ALC. I Makerspace finns möjlighet att tillverka och testa idéer i praktiken genom att göra och tillverka saker. Rummen kan bokas enskilt eller tillsammans. 

Aktiviteterna i rummen, som kan vara allt i från en undervisningssituation till en kreativ idéworkshop, utformas i med stöd av Learning Labs digitala scenograf för att den digitala tekniken och rummets inredning ska samspela och stötta den önskade aktiviteten. Givetvis förhåller vi oss till den rådande pandemin och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid all planering och genomförande. 

Den 9:e september hölls ett blandat fysiskt och digitalt lanseringsevent från en studio som byggts upp i Learning Labs Flexroom. Drygt 200 personer kopplade upp sig och fick bland annat se filmade smakprov från de tre olika rummen

Vill du veta mer om Learning Lab, hur de olika rummen fungerar eller boka det för en aktivitet hittar du mer information på aworkinglab.se  

Du som inte hade möjlighet att delta kan se hela lanseringseventet på Youtube.