Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Akademiska Hus utökar satsningen på co-working i Stockholm 

Måndag, 20 september 2021

AWORKINGLAB_Things.jpg

Nu står det klart att THINGS co-workingmiljö vid KTH Campus blir en del av Akademiska Hus co-workingsatsning A Working Lab. Tillsammans erbjuder parterna en flexibel mötesplats i hjärtat av campus för akademi och näringsliv.

Samarbetet sker mellan THINGS och Akademiska Hus för att utveckla konceptet A Working Lab – THINGS som från 1 januari 2022 nyöppnar på Drottning Kristinas väg vid KTH i Stockholm. Miljön vänder sig först och främst till företag och startups inom deep tech-sektorn. Lokalerna består av cirka 1500 m2 yta för co-working, workshop, eventyta och lounge samt ytterligare 400 m2 makerspace.  

- Vi tror på samverkan och att möten skapar förutsättning för innovation och utveckling och därför är det extra spännande att få möjlighet att samarbeta med en verksamhet som THINGS. Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att utveckla miljöerna för både befintliga och nya medlemmar till en viktig innovationsnod för bolag och startups inom deep tech, där det blir enkelt för studenter, forskare och näringsliv att mötas, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling vid Akademiska Hus.

A Working Lab x 4 

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, learning lab och andra flexibla mötesplatser. Sedan starten 2019 finns idag den unika miljön på Campus Solna, Campus Umeå och vid Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Den senaste etableringen på KTH blir därmed bolagets fjärde. Samarbetet med THINGS möjliggör för såväl befintliga som nya THINGS-medlemmar att bli en del av A Working Labs nationella community med bland annat tillgång till alla A Working Labs miljöer i Sverige. 

- Pandemin har skapat nya förutsättningar och möjligheter för många, så också för oss på THINGS, där vi har alltfler internationella startups som medlemmar. Vi är idag en etablerad aktör som driver både community och co-working inom vår nisch. Tack vare samarbetet med A Working Lab kommer vi att kunna fortsätta accelerera utvecklingen av vår gemensamma community för deep tech-bolag med hela världen som spelplan, säger Linda Krondahl, vd på THINGS.  

 Om A Working Lab – ett nationellt koncept   

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg följt av A Working Lab Universum i Umeå och A Working Lab Innomedicum på Campus Solna under våren 2020.

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.

 Om THINGS 

THINGS grundades 2014 för att hjälpa innovativa lösningar från techbolag skala och skapa ett ökat värde genom samarbete med storföretag. Med mottot “hands on, business first” har THINGS utvecklat en community av ca 100 medlemsföretag, 50/50 tech-företag och storföretag, från Tokyo till Silicon Valley. THINGS mål är att bidra till långsiktiga affärsrelationer för medlemsbolagen inom Deep Tech, med fokus inom industri, infrastruktur, utilities, och mobilitet. Genom samarbete med etablerade partners inom prioriterade branscher och geografiska marknader erbjuder THINGS tjänster till medlemsbolag. Exempel på medlemsbolag är Assa Abloy, Husqvarna, Akademiska Hus, SAAB, Scania, Mavenir Networks, IHI Corporation, Gränges, Hitachi Power Grids, Herenco, Deutsche Telekom, HTEC Group, Teledyne FLIR and KX.