Till navigation Till innehåll (s)

Campus Lund Universitetsplatån

Välkommen till Campus Lund Universitetsplatån, den norra och mellersta delen av universitetsområdet. Området är det mest labbintensiva av våra campusområden i Lund. Området utvecklas hela tiden och lokalerna anpassas kontinuerligt för att passa morgondagens behov av utbildnings- och forskningslokaler. Inom området finns det gott om läsplatser, t ex i det nyrenoverade Annexet vid LTH sjöarna och flera caféer och restauranger. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram en campusplan för att skapa förutsättningar att utveckla området och skapa en attraktiv miljö för både forskning och utbildning.