Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Billy Ljung
Fastighetsförvaltare, tf
billy.ljung@akademiskahus.se
Lennart Ahl
Teknisk förvaltare
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se
Patrik Eklund
Teknisk förvaltare
070 608 56 17
patrik.eklund@akademiskahus.se
Caroline Jernlöf
Fastighetsförvaltare
072 208 11 82
caroline.jernlof@akademiskahus.se

Blåsenhusområdet

Byggnad Anl.nr
Stora Lugnet C0003002
Lilla Lugnet C0043005
Villa Lugnet C0043006
Kunskapsskolan Norra C0062017
Arkivcentrum C0062018
SGU C0105001
Paviljongen C0105002
Geocentrum C0105003
GARAGE GEO CENTRUM C0105004
Akademiska Hus kontor i Uppsala C0110001
Blåsenhus C0111001
Segerstedthuset C0112001
Campus1477. motionsanläggning C0114001
Villan C0115001
Tegelhuset C0115002
Garage C0115003
Skandionkliniken C0120001