Till navigation Till innehåll (s)

Energispartips

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området. Bilparkeringar finns utmärkta på campuskartan

Akademiska Hus anlitar Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park, kundservice@aimopark.se, för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser. Abonnemang för månads, kvartals- och halvårskort kan köpas via Aimo Park.

 

Anställda och studerande vid Uppsala universitet
Som anställd eller studerande vid Uppsala universitet har du rätt till en lägre parkeringsavgift, taxa 2. Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på parkeringsautomaten.

 

Hyresgäster utöver Uppsala universitet
För Akademiska Hus hyresgäster som inte är Uppsala universitet erfordras ett tillstånd väl synligt i bilen som verifierar att vederbörande har rätt till den lägre parkeringsavgiften, taxa 2. Tillståndet erhålls från Akademiska Hus och gäller 1 år i taget.

För att möjliggöra för våra kunder att röra sig fritt inom de olika campusområdena utan att behöva lösa ny parkeringsbiljett gäller taxa 2-biljetten inom hela Akademiska Hus fastighetsbestånd i Uppsala. 

 

Externa besökare
För externa besökare till våra campusområden erfordras taxa 1-biljett vilken endast är giltig på det område den är köpt. 

Betalning sker med betalkort och gällande pris finns angivet på betalautomaten. 

Som parkerare är det alltid viktigt att vara uppmärksam på gällande skyltning då vissa parkeringsytor kräver särskilt/giltigt tillstånd. 

 

Handikapparkering
För att nyttja handikapparkering krävs särskilt tillstånd och ingen avgift behöver erläggas.