Vårt Innovationsarbete

Hur ser framtidens fastighetsbolag ut i en omvärld som förändras i snabb takt? Akademiska Hus arbetar aktivt med innovationsfrågor för att testa nya sätt att möta samhällets utmaningar och våra kunders behov. Läs mer om vad vi gör här.

Vårt innovationsarbete

Vi lever i en omvärld som förändras i snabb takt. För att möta förändring och arbeta snabbfotat är innovation och digitalisering prioriterade fokusområden. Det gör vi för att testa nya sätt att möta samhällets utmaningar och våra kunders behov.

Vårt innovationsarbete tar avstamp i en innovationsstrategi för att med bättre struktur och tydligare mål skapa en process för innovation inom tre utvalda områden; Framtidens kunskaps- och lärandemiljöer, Campus- och stadsutveckling samt Bygg- och energiteknik. Strategin ger oss riktning och har mynnat ut i ett 30-tal pågående innovationsprojekt.

Ett intressant exempel är byggnaden A Working Lab vid Chalmers i Göteborg där vi utvecklat och experimenterat med de allra senaste lösningarna inom innovation och byggprocesser. Sammantaget blev det hela sexton innovationsprojekt knutna till byggnaden om allt ifrån att utveckla ”active learning workrooms” och utomhuskontor till likströmsinstallationer för bättre nyttjande av solel och en digital tvilling av byggnaden. Det har gett oss många goda erfarenheter som vi sedan kunnat dra nytta av i andra projekt runtom i landet.

Digitalisering av fastigheter och utbildning
För att utveckla fastigheter som håller över tid, så måste vi förstå de framtida behoven. Dialogen med våra kunder om digitalisering pågår. Tillsammans med utbildningssektorn är vi inne i en förändringsfas där processer behöver uppdateras utifrån nya förutsättningar inom allt från själva fastigheternas digitala struktur till hur utbildning kan bedrivas. Vår innovationsstrategi är en av de plattformar vi använder för att adressera dessa utmaningar och Akademiska Hus har nu allokerat resurser i en specifikt dedikerad avdelning, Innovation och Hållbar Utveckling, som leder och driver utvecklingsarbetet. Vi drar nytta av vår storlek i detta arbete och delar upp vårt utvecklings- och innovationsbehov på många mindre projekt - ofta i nära samverkan med våra kunder. Vi utgår från en övergripande vision som bryts ner i delprojekt och innovationsutmaningar. Tillsammans skapas de strategiska förutsättningar vi behöver för att utveckla både vår affärsmodell och kostnadseffektivitet. Inte minst ser vi ett stort behov av att prova lösningar och idéer med hög ambitionsnivå men i liten skala för att i nästa steg skala upp resultatet i större delar av beståndet.

Har du en fråga eller idé om innovationssamverkan.
Kontakta oss via innovation@akademiskahus.se.

Bandklippet_invigningenLL_1.jpg
Framtidens lärandemiljöer

Hybrid lärandemiljö testas vid Umeå universitet

Tillsammans med Umeå universitet har Akademiska Hus utvecklat ett Learning Lab, en unik testmiljö där pedagoger, forskare och studenter kan utforska hybrid undervisning och mötas oavsett var de befinner sig. Nu är testmiljön öppen för undervisning.
Bus.jpg
Campus- och stadsutveckling

Självkörande fordon samverkar på Chalmers campus Johanneberg

Leveransroboten Hugo och den självkörande bussen är tillbaka – tillsammans. Från mitten av september till maj 2023 kommer en linje med självkörande bussar köras på campusområdet. Under några veckor i höst testas dessutom leveransroboten och bussen ihop för att se hur de kan samverka på campus.
awl_trastomme.png

Tillsammans för fuktsäkrare hus och byggnader i trä

Flera aktörer i byggindustrin gör gemensam sak och startar tillsammans ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram anvisningar för hur hus och byggnader i trä ska projekteras så att fuktrelaterade skador undviks. Akademiska Hus, Trä- och möbelföretagen, TräCentrum Norr, Cementa och Polygon står för huvudfinansieringen i projektet som utförs vid och i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Polygon.
tre_bussar_akac.jpg

Forskningsprojektet Ride the future får tillökning

Nästan två år efter att de första autonoma fordonen i Ride the future-projektet började rulla på Campus Valla i Linköping är det dags att välkomna ett tredje fordon: Hjulia! Det senaste tillskottet tillverkas av EasyMile och med det kommer Ride the future att vara ett av de största autonoma fordon-projekten i Sverige.
Fotograf Brita Nordholm
Bygg- och energiteknik

AI ska bidra till smartare lokalanvändning i Örebro

Hur kan lokaler användas mer effektivt och hållbart? Det hoppas projektet Campus.AI vid Örebro universitet få svar på genom att låta artificiell intelligens analysera stora datamängder om hur människor rör sig i lokaler. Akademiska Hus, Örebro universitet och Ecoguard samverkar i det nystartade initiativet som nu genomförs med Campus Örebro som testbädd.
PM-SAT-JSP.jpg
Campus- och stadsutveckling

Självkörande fordon på campus bidrar till framtidens mobilitetslösningar

Båda har tidigare testats separat, men nu ska de få samsas på gatorna. Till våren 2022 ska leveransroboten och den självkörande bussen testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg i syfte att se hur gods- och persontransporter kan samverka i stadsmiljö. Arton partners samverkar i projektet som beviljats 4 miljoner kronor av Vinnova inom innovationsprogrammet Drive Sweden.
180905_fyrberg_6973.jpg
Bygg- och energiteknik

Nytt unikt projekt ska minimera smittrisk i byggnader

Akademiska Hus medverkar i ett nystartat initiativ där lärosätena KTH, Umeå universitet, Lunds universitet och Chalmers tillsammans ska kartlägga hur man designar byggnader med en hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.
future-campus-challenge.jpg
Campus- och stadsutveckling

Vinnaren utsedd i idétävlingen Future Campus Challenge

Nu är det avgjort! Vinnaren i Future Campus Challenge, idétävlingen för nya idéer för KTH:s campusområden i Stockholm, är KTH Maps, en lösning som ska göra det lättare att hitta en plats att plugga på campus.
Bild på byggnaden Långhuset vid Örebro universitet
Framtidens lärandemiljöer

Startskott för Learning Lab – framtidens flexibla lärandemiljö vid Örebro universitet

Nu startar bygget av ett Learning Lab på Örebro universitet – en 300 kvadratmeter stor testbädd där studenter och lärare tillsammans ska testa och utveckla nya metoder för undervisning i en flexibel och toppmodern miljö. Satsningen sker genom ett samarbete mellan lärosätet och Akademiska Hus.
future-campus-challenge.jpg
Campus- och stadsutveckling

KTH öppnar upp med innovationsutmaning

KTH Innovation tillsammans med Akademiska Hus bjuder in studenter och medarbetare att tävla om bästa idé för att utveckla campus i satsningen Future Campus Challenge.
flexny.jpg
Bygg- och energiteknik

Teknik för framtida energisystem testas vid Chalmers

Framtidens energisystem behöver bli mer flexibla utifrån hur lokaler används. I EU-projektet FlexiGrid där Akademiska Hus medverkar testas nu nya vägar för detta på Campus Johanneberg i Göteborg. Genom att reglera användningen av campusområdets teknik hoppas projektet utveckla konkreta lösningar för hur energisystem kan utnyttjas bättre i framtiden.
ah-innovation-challenge-akac.png
Framtidens lärandemiljöer

Omröstningen har startat – vem blir vinnare i Akademiska Hus Innovation Challenge

Sedan januari har tredjeårsstudenter vid programmet för industriell ekonomi vid Chalmers i Göteborg utvecklat digitala idéer för framtidens campus i ett gemensamt initiativ mellan Akademiska Hus och Chalmers. Nu är alla tävlingsbidragen inlämnade och omröstning för att kora vinnaren har startat.
Simulation City Level.png
Bygg- och energiteknik

Akademiska Hus stolt partner i centret Digital Twin Cities

Akademiska Hus är ny partner i Digital Twin Cities Centre vid Chalmers i Göteborg. Tillsammans med 31 svenska och internationella partners ska konceptet digitala tvillingar utvecklas med nya metoder för modellering och simulering av något så komplext som hela städer för framtidens stadsutveckling.

De självkörande bussarna på Campus Valla firar ett år

Det är ett år sedan två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.
draconis-kth-akademiskahus.png
Bygg- och energiteknik

Forskningsapp ska hjälpa studenter trivas ännu bättre i sina lägenheter

Låter det för mycket från det delade köket? Är det för varmt? Eller för kallt? I KTH Live-In Lab, där Akademiska Hus är en av medlemmarna, testas just nu ett projekt där de boende i Akademiska Hus studentbostäder Draconis kan ge feedback på sin inomhusmiljö i realtid.
Akademiska Hus startar en innovationstävling tillsammans med Chalmers i Göteborg.
Campus- och stadsutveckling

Studenter bidrar med digitala innovationer till framtidens campus

Akademiska Hus startar en innovationstävling för att tillsammans med Chalmers i Göteborg utforska nya idéer om framtidens campus. Hur ser ett framtida campus ut och vilka lösningar och vilken teknik kan realisera detta, är utmaningen som tredjeårsstudenter vid programmet för industriell ekonomi nu antar.
Campus- och stadsutveckling

Akademiska Hus blir innovationspartner i Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park och Akademiska Hus stärker nu banden ytterligare. Bolagen har sedan tidigare ett tätt samarbete för att utveckla Chalmers södra campusområde. Nu stärks ambitionen att tillsammans med övriga partners initiera och driva innovationsprojekt med fokus på fastigheter, energi och mobilitet.
Exempelbild studentbostäder.
Campus- och stadsutveckling

Coliving kan halvera klimatavtrycket per person

I dag släpper Akademiska Hus en tvärvetenskaplig studie om hur framtidens delade boende bör utformas för att bli så klimatsmart och hållbart som möjligt. Studien visar bland annat att klimatavtrycket per person kan minska med över 50 procent när bostäderna designas för att dela på gemensamma ytor som kök och badrum.
chalmers_flygfoto_458x258.jpg
Campus- och stadsutveckling

Campus under corona

När Covid 19 tvingade landets lärosäten att stänga och på en vecka gå över till digital undervisning uppstod samtidigt ett unikt tillfälle att undersöka campus betydelse som lärandemiljö.
Bygg- och energiteknik

Återbruk i fokus när Handelshögskolan i Göteborg får nya lokaler

Ett pilotprojekt inom cirkularitet har genomförts i samband med arbetet med en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet var att införa nya arbetssätt för återbruk i projekterings- och byggprocessen. Trots en mycket snäv tidsram lyckades projektet över förväntan.
Flygfoto över Campus Örebro, där 4000 sensorer ska göra campus ännu smartare.
Campus- och stadsutveckling

Sensorer ska göra Campus Örebro ännu smartare

Universitetsområdet i Örebro har utrustats med över 4 000 sensorer som bland annat mäter ljus, temperatur, luftfuktighet och rörelse. Syftet med sensorerna är att använda lokalerna på ett mer hållbart och effektivt sätt samtidigt som inomhusmiljö och energianvändning förbättras. Akademiska Hus och Örebro universitet tar därmed ytterligare ett steg för att förverkliga den gemensamma målbilden: att göra universitetet till landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte.
karta_akac.jpg
Campus- och stadsutveckling

Studera och arbeta utomhus på campus Frescati

På campus Frescati pågår en satsning på utemiljöerna inom ramen för Vinnova-projektet Restorativa arbetsplatser. Tillsammans med Stockholms universitet har Akademiska Hus analyserat och genomfört förbättringar på campus, enligt en modell för återhämtande (restorativa) miljöer vid arbetsplatser. Nu sätter vi lite extra ljus på projektet och campus genom en kampanj.
Framtidens lärandemiljöer

Akademiska Hus öppnar Learning Lab i Göteborg

På Chalmers Campus Johanneberg har Akademiska Hus skapat Sveriges kanske mest avancerade miljö för utforskande av det fysiska rummets betydelse för lärande och kreativitet. Nu är Learning Labs tre unika rum i öppna och redo att användas.
awl_atrium.jpg
Bygg- och energiteknik

Stort intresse för klimatanalys av A Working Lab

Genom medvetna materialval minskades klimatpåverkan med ca 15-20 procent i bygget av A Working Lab- Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. Det visar en klimatanalys som gjorts tillsammans med White arkitekter. I veckan hölls ett webbinar med många deltagare om de spännande resultaten.
AWL_Universum_foto_Akademiska_Hus_AkaC_webben.jpg
Campus- och stadsutveckling

Co-working blir nav för innovation på Campus Umeå

I nyöppnade A Working Lab Universum delar företag, studenter, startups, forskare och offentliga organisationer på kontorsyta och förhoppningsvis också idéer och engagemang. Co-workingmiljön har siktet inställt på forskning och näringsliv som kan stärka Västerbottens position som innovativ och kreativ region.
Bygg- och energiteknik

Först ut av Sveriges befintliga campusområden – Campus Örebro ska certifieras enligt Citylab

Genom ett samverkansprojekt mellan Akademiska Hus, Örebro universitet, Örebrobostäder och Örebroporten registreras Campus Örebro nu för certifiering enligt Citylab. Området ska därmed bli det första befintliga campus i landet som uppnår den ambitiösa hållbarhetscertifieringen och de hårda krav som den ställer.
Campus- och stadsutveckling

Kerstin Lindberg Göransson: ”2019 – året då vår innovationsstrategi blev till verklighet”

ELIN_buss16dec2019_akac.jpg
Campus- och stadsutveckling

Självkörande bussar är snart verklighet på Campus Valla

I fredags den 6 december hölls en pressträff för de nya självkörande elbussarna på Campus Valla i Linköping. I samband med träffen testkördes bussarna i en slinga mellan universitetsområdet och Vallastaden.
awl_atrium.jpg
Bygg- och energiteknik

Ny Teknik uppmärksammar AWL

Det är ett kontorshus i branschens framkant gällande energi, teknik och lärandemiljöer. Tidningen Ny Teknik lyfter nu fram flera av de 16 innovationsprojekt som A Working Lab gett möjlighet till. Bland annat den första storskaliga användningen av saltlager.
wallofinspirationlagupplost.jpg
Campus- och stadsutveckling

AR-projektet Wall of Inspiration invigt på Örebro universitet

I dag invigde Örebro universitet jubileumsutställningen Wall of Inspiration. Utställningen är en del i Akademiska Hus och Örebro universitets samverkansprojekt Örebro Campus Lab som drog igång för drygt ett år sedan. Besökaren kan med hjälp av appen ”ORU AR” och AR-teknik se och höra 20 alumner samt Akademiska Hus fastighetschef berätta om sina karriärer och om sin tid på universitetet.
1100px_Chalmers_FED.jpg

Lokala energisystem – en viktig pusselbit i energiomställningen

När samarbetsprojektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har Akademiska Hus tillsammans med åtta partners lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla.
awl_trastomme.png
Bygg- och energiteknik

A Working Lab startskott för klimatanalys vid byggprojekt

Ett av målen under uppförandet av innovationsarenan och kontorsbyggnaden A Working Lab i Göteborg har varit att minska klimatpåverkan i byggskedet så väl som under drift. För att kunna följa upp och påverka vårt avtryck har Akademiska Hus tillsammans med White Arkitekter genomfört en klimatberäkning av byggprojektets koldioxidavtryck. Nu är rapporten klar och visar på en kraftigt minskad klimatpåverkan tack vare de materialval som gjorts.
fuktsensor_1100px.jpg
Bygg- och energiteknik

Akademiska Hus satsar på digitala fuktsensorer

I det nya studenthuset i Linköping finns 750 digitala fuktsensorer. Akademiska Hus valde tidigt att satsa på den nya tekniken, som bygger på forskning från Linköpings universitet. Sensorerna gör att eventuella fuktskador kan upptäckas direkt.
AWL_skiss_Tengbom_Arkitekter.jpg
Bygg- och energiteknik

A Working Lab i Göteborg uppnår Guld

Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena under framväxten av den nya kontors- och innovationsarenan A Working Lab vid Johanneberg Science Park på Chalmers. Bara genom smarta materialval förväntas byggnadens klimatpåverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella material hade använts. Nu tilldelas A Working Lab högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.
paviljong-umea.jpg
Campus- och stadsutveckling

Här är Umeås nya mötesplats för delning och hållbarhet

Under Umeå universitets välkomstmässa den 5 september invigdes "Paviljongen" - en mötesplats för delning av aktiviteter, hållbara verksamheter, kunskap och utomhusytor.
Johanneberg Science Park_skiss_Tengbom_Arkitekter_hero.jpg
Campus- och stadsutveckling

A Working Lab vann priset Framtidens fastighet

Kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab i Göteborg är byggt för att hantera framtida utmaningar, vilket Akademiska Hus nu också uppmärksammas för genom priset ”Framtidens fastighet”.
1000px_Punktmoln_scanning_Orebro_2_bild_AkademiskaHus_Zynka.jpg
Campus- och stadsutveckling

Örebro får Sveriges första virtuella campus

Universitetsområdet i Örebro blir landets första campus som får en digital tvilling. Detta möjliggörs genom att Akademiska Hus och Örebro universitet nu digitalt scannar samtliga campusmiljöer utomhus och inomhus, något som också gör satsningen till den största i sitt slag i Sverige.
Byggarbetsplats.jpg
Bygg- och energiteknik

Nytt projekt ska öka återbruket i byggbranschen

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i landet. Samtidigt materialåtervinns eller återbrukas en försvinnande liten del av avfallet. Nu ska lösningar testas för att öka återbruket inom branschen.
awl_logotyp.jpg
Campus- och stadsutveckling

Akademiska Hus vill skapa Kunskapssveriges mest attraktiva mötesplatser – lanserar nytt koncept

Akademiska Hus breddar nu sitt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, learning lab och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler.
undervisningshuset.jpg
Bygg- och energiteknik

Ökad samverkan för innovation när KTH Live-In Lab blir centrumbildning

Akademiska Hus, Einar Mattsson och Schneider Electric går samman med KTH och etablerar KTH Live-In Lab som en centrumbildning. Den nya samarbetsformen ska göra det möjligt att snabbare få ut nya, hållbara lösningar, produkter och tjänster på marknaden.
1sweco_ume_campus_21.jpg
Framtidens lärandemiljöer

Arbeta och studera utomhus - funkar det?

Ny rapport om kontorsarbete utomhus! Akademiska Hus är Sveriges största markförvaltare och har stora ytor mellan husen. De gröna miljöerna kan nyttjas än mer och bidrar till förbättrad arbetsmiljö och kvalité för alla som vistas på campus.

Mellan-rummet – ett utomhuskontor i Göteborg

Det aktivitetsbaserade kontoret har flyttat ut! A Working Lab vid Johanneberg Science Park, som just nu byggs i Göteborg, utmanar det traditionella och testar gränser för hur framtidens kontor och lärandemiljöer kan utformas. Inte bara innanför husets väggar, utan även utomhus.

Akademiska Hus huvudsponsor i BEYOND 2020

Nästa sommar hålls en av världens största konferenser om hållbart samhällsbyggande i Göteborg, BEYOND 2020. Som ett led i Akademiska Hus nollvision för klimatavtryck och ambition att gå i bräschen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch, går bolaget nu in som huvudsponsor för konferensen.
Accessy_student_foto_Ola_Kjelbye_webb.jpg
Campus- och stadsutveckling

Fastighetsbolag i gemensam satsning på digitala nycklar

Sveriges ledande fastighetsbolag, däribland Akademiska Hus, har tillsammans med förvaltningsbolaget Fastighetsägarna Service tagit initiativ till en digital accessplattform. Genom det gemensamt finansierade bolaget Accessy vill grundarna skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar.
kamilla.jpg
Bygg- och energiteknik

Forskare har studerat Akademiska Hus innovationsprocess

A Working Lab (AWL) i Göteborg är en innovationsarena. Akademiska Hus har testat nya vägar i projektet med flera innovationsprojekt redan i byggskedet. Att bygga ett hus i en innovationsdriven process intresserade följeforskare från Chalmers, som nu presenterar sina resultat.
Ha¦èllbarhet_genre_5513.jpg
Framtidens lärandemiljöer

Rummet mellan husen skapar projekt för innovation

När Akademiska Hus bygger A Working Lab är det inte bara byggnaden och bygget i sig utan även utrymmet utanför som genererar innovationsprojekt. Projekten innefattar allt från innovativa lösningar på trafiksäkerhet till tysta offentliga rum och co-workingspace i form av utomhuskontor.
Framtidens lärandemiljöer

A Working Lab tar form vid Johanneberg Science Park

Ambitionen har sedan starten varit ett nyskapande hus med innovation inom energi, teknik och lärandemiljöer i fokus. Ett halvår innan inflyttning konstaterar marknadsområdesdirektör Birgitta van Dalen att det också blir verklighet genom A Working Lab.
Bygg- och energiteknik

Färgstark invigning av Chalmers Kraftcentral 4.0

Arbetet med att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle har förstärkts i och med nyinvigningen av Chalmers ombyggda Kraftcentral. Därinne pågår arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen och material inom energisektorn, samt att skapa en process där inget går till spillo.
1100px_Signering_orebro_campus_lab_foto_Orebro_universitet.jpg
Campus- och stadsutveckling

Nytt samarbete skapar framtidens digitaliserade campus i Örebro

Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat ett omfattande samarbetsavtal med målet att tillsammans verka för att universitetet på ett framgångsrikt sätt blir landets mest digitaliserade lärosäte. Satsningen, med namnet Örebro Campus Lab, ska bidra till att utveckla en utbildnings- och forskningsmiljö i digital och hållbar framkant. En miljö med hög attraktionskraft för studenter, forskare och lärare vid Örebro universitet, liksom för externa samarbetspartners.
Avtal KTH_AH_180118.jpg
Bygg- och energiteknik

Fördjupat samarbete genom nytt avtal mellan KTH och Akademiska Hus

Akademiska Hus och KTH, Kungliga Tekniska högskolan, går samman i en gemensam viljeyttring för att stärka sitt långsiktiga och strategiska samarbete inom utbildning, forskning och innovation, och därmed rusta sig för samtidens och framtidens utmaningar tillsammans.
Per_Loveryd_800.jpg
Bygg- och energiteknik

Fossilfritt energidistrikt på Chalmers

Som fastighetsägare på Chalmers campus Johanneberg spelar Akademiska Hus en nyckelroll i det EU-finansierade projektet Fossil-free Energy Districts (FED). Nu är det bråda dagar i projektet för att alla installationer på området ska bli klara i tid. Planen är att hela energihandelsplatsen ska kunna rullas ut under hösten.
1100px_Chalmers_FED.jpg
Bygg- och energiteknik

Unikt energisystem testas på Chalmers

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Satsningen, som finansieras av EU, är ett samarbete mellan Akademiska Hus och åtta lokala partners och görs i syfte att hitta nya vägar mot ett fossilfritt energiförsörjningssystem på internationell nivå.
trastomme2.png
Bygg- och energiteknik

Innovationsprojekt när Akademiska Hus bygger trähus utan vädertält

Att bygga ett sju våningar högt hus med trästomme helt utan heltäckande vädertält – i Göteborg? Är det möjligt? Ja som ett av Akademiska Hus innovationsprojekt inom bygget av A working lab väljer man att göra just detta och att bidra till forskningen samtidigt.
Learninglab_dag_1000px.png
Framtidens lärandemiljöer

Learning Lab - en arena för forskning om lärande

Kreativ Studio och ett Klipprum för fokuserat arbete och konkretisering av idéer blir resultatet när Akademiska Hus driver innovationsprojekt kring framtidens lärande.
teknik1.jpg
Bygg- och energiteknik

RealEstateCore – språket för hus som förstår varandra

Nu finns ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över det data som byggnader genererar för att kunna utveckla nya tjänster till förmån för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den smarta staden. Akademiska Hus är en av projektets grundare och partners.
awl_trastomme.png
Bygg- och energiteknik

Bygget av A Working Lab ökar kunskapen om akustik i stora träbyggnader

A Working Lab på Chalmersområdet byggs med trästomme, något som påverkar kraven på akustik. Genom att göra många och väl dokumenterade tester i samband med byggnationen räknar Akademiska Hus tillsammans med Rise att öka kunskapen kring hur man kan bygga in bra akustik även i stora byggnader med träbjälklag.
salt_low.jpg
Bygg- och energiteknik

A Working Lab testar nytt sätt att lagra energi

När ett material går från en fas till en annan tas energi upp respektive frigörs. Exempelvis när is smälter till vatten, eller när paraffin stelnar. Energin som frigörs kallas för det latenta energiinnehållet. Den energin vill Akademiska Hus hitta effektiva sätt att använda i sina fastigheter och nya sätt att göra det testas just nu på A Working Lab i Göteborg.
Chalmers.jpg
Campus- och stadsutveckling

Stark innovationsmiljö i Göteborg

Göteborgs starka innovationsmiljö bidrar med exempel på projekt som kan göra europeiska städer mer energieffektiva, hållbara och attraktiva. Nu i veckan står Göteborg som värd för ett internationellt projektmöte för EU-satsningen IRIS Smart Cities. Mötet hålls på Chalmers campusområde i Johanneberg där deltagarna får möjlighet att besöka flera av projektets testarenor.
2015-09-28_Undervisningshuset_KTH_1_skiss_Christensen-&-Co-Arkitekter.jpg
Bygg- och energiteknik

KTH Live -In Lab - Testbäddar för ökad innovation

Akademiska Hus upplåter Undervisningshuset på KTH Campus som testbädd för att möjliggöra tester och forskning i samverkan med KTH Live-In Lab. Vinnovasatsningen syftar till att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.
1susanna.jpg
Framtidens lärandemiljöer

Planer för utomhuskontor vid A Working Lab i Göteborg

Ny teknik ger helt nya möjligheter, även för var och hur vi arbetar. Det är normer om hur man arbetar som styr medarbetares förmåga att tänka nytt, sa Susanna Toivanen, professor vid Mälardalens högskola, under en inspirationsdag i Göteborg om utomhuskontor.
Bygg- och energiteknik

Energiprojekt på Campus Umeå visades upp

Tillsammans med flera andra lokala aktörer i Umeå arbetar Akademiska Hus för att utveckla stadsdelen Universitetsstaden i Smart City-projektet RUGGEDISED. Syftet är att tillsammans hitta och testa framtidens energilösningar. Umeå ingår i det femåriga EU-projektet tillsammans med Rotterdam och Glasgow, vars representanter besökt Umeå och fått se områdets nio delprojekt under två dagar. Här ska bland annat en energismart busshållplats byggas och på Fysiologihuset ska nya solceller kunna förse ellådcyklarna i annexet med energi.
digitaltvilling.jpg
Bygg- och energiteknik

A Working Lab bryter ny mark för digitala och intelligenta hus

Med A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg vill Akademiska Hus genom flera innovationsprojekt hitta nya vägar för hur man kan bygga digitala och intelligenta hus. Genom att korsa digitala byggmodeller med teknisk information finns stor utvecklingspotential, menar Mats Mogren, IT-driftansvarig på Akademiska Hus.
Medarbetare_genre_36_9104.jpg
Bygg- och energiteknik

Forskare studerar innovationsprocessen

Innovationsprocessen i bildandet av A Working Lab särskådas av följeforskare. Akademiska Hus vill med detta dra lärdomar och bli en aktiv aktör i den samverkansmiljö som nu utvecklas på Chalmersområdet i Göteborg.
AWL_Skiss
Bygg- och energiteknik

Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring

Maximal nytta av solel är målsättningen med den pågående solcellssatsningen inom innovationsarenan A Working Lab som nu byggs på Chalmers. Genom att minimera omvandlingsprocessen mellan likström och växelström, och samtidigt nyttja batterilagring för en jämnare produktion ska projektet skapa nya erfarenheter för en skalbar och effektivare energianvändning.
Ha¦èllbarhet_genre_5513.jpg
Campus- och stadsutveckling

Forskningsprojekt om gröna avstressande arbetsmiljöer

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har genom Vinnovas innovationsprogram för hållbara städer tilldelats nära 10 miljoner för ett större forskningsprojekt. I fokus är gröna miljöer och dess betydelse för arbetsmiljön. Akademiska Hus är en av flera parter tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne med flera.
2brainathon.jpg

Nya lösningar för bättre hjärnhälsa laboreras i Brainathon

Forskning visar att hjärnans förmåga och funktion stimuleras av ett aktivt liv. Vad händer egentligen med våra hjärnor när vi arbetar stillasittande i kontorsmiljöer? Vi söker lösningar i Sveriges första rörlighetsbaserade hackathon, där vi tillsammans med studenter, forskare, företagare, entreprenörer och kreatörer deltar för att bland annat hacka fram framtidens kontorsmiljö som stimulerar vardagsaktivitet.

Stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Göteborg har tillsammans med Nice i Frankrike, Utrecht i Nederländerna och fyra följestäder beviljats 18 miljoner euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt kallar IRIS. Det handlar bland annat om öppen data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Akademiska Hus är en av nio samverkansparter i Göteborg.

East Sweden Hack levererar framtiden

Under två intensiva dagar tävlade 20 lag och 80 deltagare om bästa lösning för ”City of the Future”. East Sweden Hack är ett av Sveriges största hackaton som kombinerar öppna data med IoT. Akademiska Hus deltog som partner och bidrog med 1 miljard mätvärden från energiportalen.

Akademiska Hus arrangerar ett kreativt laboratorium under Gather Festival 2017

Gather är en kombinerad konferens och festival som lockar internationellt erkända talare och artister. I gränslandet mellan konst, musik och innovation kan spännande saker hända. Därför arrangerar Akademiska Hus ett ”G-Lab” om framtidens campus.

ElectriCity laddar för nästa fas – utökar trafiken med eldrivna fordon i Göteborg

Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionfri stadstrafik.
collage_jsp2_webb.jpg

Digitalt spadtag för JSP2

Den 2 juni firade vi tillsammans med nära 130 gäster det första spadtaget för innovationsarenan och kontorshuset JSP2 på södra chalmersområdet. Innovationsprojektet är redan igång och byggprojektet startar nu. Sommaren 2019 firar vi invigningen.

Innovationsarenan JSP2 – ett ”Working Lab” på södra Chalmers

Nu är byggnationen av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområdet igång. På samma sätt som HSB skapade ett ”Living Lab” bygger Akademiska Hus ett ”Working Lab” där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggnationen.
IMG_1263.JPG
Bygg- och energiteknik

1 miljard mätvärden till East Sweden Hack

East Sweden Hack är Sveriges första öppna hackaton som kombinerar internet of things med öppna data. Akademiska Hus är ny samarbetspartner och öppnar upp data från energiportalen under eventet som går av stapeln den 8-10 september i Vallastaden Linköping. Hacket smygstartade med ett prehack-event vid Visualiseringscenter i Norrköping.

Vi skapar en unik handelsplats för energi på Chalmers

Energi är valutan. Chalmers är platsen. Nio partners går samman och skapar en unik handelsplats i Göteborg. Akademiska Hus får därmed Chalmers Campus Johanneberg som en testbädd för att hitta smartare sätt att ta tillvara energi effektivt.

Akademiska Hus bygger innovationsarena på Chalmersområdet

Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 - en ny kontorsbyggnad och innovationsarena - på södra Chalmers Campus Johanneberg. Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

Akademiska Hus satsar på testbäddar inom digitalt samhällsbyggande

Allt fler testbäddar skapas runt om i landet och många spännande forsknings- och innovationsmiljöer blir verklighet. Akademiska Hus har flera pågående projekt och är i bred samverkan med och skapar en nationell portal för bättre överblick.

Startskott för Smart City-projekt i Umeå

Idag gick det lokala startskottet för Smart Cities-projektet RUGGEDISED. I bred samverkan ska Akademiska Hus arbeta för att göra Universitetsstaden Umeå till en än mer hållbar och energieffektiv så kallad ”Smart City”.

Campus Chalmers Johanneberg testar innovativ energiförsörjning

I ett unikt samarbete kommer Akademiska Hus testa nya sätt att överföra och handla med överskottsenergi på Chalmers Campus Johanneberg. Totalt har det som kallas FED-projektet nio partners. 50 miljoner kronor från EU gör nu att en gemensam satsning förhoppningsvis kan starta tidigt 2017.

Green Innovation Park – en grön företagspark är invigd i Uppsala

I Uppsala invigdes idag Green Innovation Park – en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och fastighetsbolaget Akademiska Hus som gemensamt står för satsningen. Målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas.
Campus- och stadsutveckling

TV4 uppmärksammar Akademiska Hus och Smart Cities

Umeå har utsetts till en av Smart Cities och får därför projektmedel om 40 miljoner kronor inom EU:s ramprogram Horizon 2020.
Campus- och stadsutveckling

Akademiska Hus satsar på framtidens studentbostäder med HSB Living Lab

På chalmersområdet invigs idag en arena för forskning och utveckling av framtidens boende. 33 studenter bor i den levande labbmiljön och gör på så vis ett unikt samverkansprojekt möjligt. En av de tolv samarbetsparterna är Akademiska Hus.
Bygg- och energiteknik

Akademiska Hus väljer koldioxidneutral fjärrkyla från E.ON

Akademiska Hus bidrar till omställningen mot ett hållbarare inomhusklimat i sina fastigheter och väljer koldioxidneutral fjärrkyla till hela sitt byggnadsbestånd i Örebro. E.ON investerar 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med fjärrkyla från och med våren 2018.

Universitetsstaden i Umeå utsedd till Smart City

Nyligen utsågs tre nya städer i det internationella partnerskapet Smart Cities. För 2016 är Umeå, tillsammans med Rotterdam och Glasgow, en av städerna som beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program, varav 40 miljoner kommer att investeras i Universitetsstaden för att den ska bli en energieffektiv så kallad ”Smart City”.
Bygg- och energiteknik

Blogg: Akademiska Hus undertecknar upprop för ökad innovation

För Akademiska Hus del inleddes Almedalsveckan genom deltagande i ett seminarium om innovation i infrastrukturbranschen. Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst representerade oss i panelen och tillsammans med representanter från bland annat Trafikverket, NCC och Byggherrarna avslutades seminariet med att ett upprop för ökad innovation i infrastrukturbranschen undertecknades.

Akademiska Hus planerar innovationsarena på Johanneberg Science Park i Göteborg

En innovativ byggnad för innovation är målet när Johanneberg Science Park etapp 2 planeras. JSP2 är Akademiska Hus första byggnad med ett eget innovationsprogram för både byggprocessen och dess fortsatta liv som innovationsarena. Här ska det senaste testas inom en rad områden för att skapa en innovativ och hållbar byggnad som blir en värdeskapande mötesplats för hyresgäster, akademi, näringsliv och samhällsaktörer.
Framtidens lärandemiljöer

Rum för lärande samlade till erfarenhetsutbyte

Under två dagar har nätverket Rum för lärande i samarbete med Malmö Högskola hållit i ett symposium på plats i Malmö. Dagarna späckades med föreläsningar och workshops och innebar dessutom ett studiebesök på Malmö Högskolas nya lokaler i Niagara.

Göteborgs elbusslinje firar ett framgångsrikt första år

Efter ett år med eldriven busstrafik på linje 55 i Göteborg står det klart att förväntningarna infriats med marginal. Bussar och hållplatser får höga betyg från både resenärer och förare och tekniken har fungerat med hög tillförlitlighet. Antalet genomförda resor är nu uppe i cirka 1,2 miljoner resenärer. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.

Akademiska Hus investerar i Framtidens laboratorium åt Karolinska Institutet

För att Karolinska Institutet ytterligare ska stärka sin ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på Campus Flemingsberg om till ett framtidens laboratorium. Akademiska Hus satsar 320 miljoner kronor i projektet, som ska stå klart för inflyttning under 2018.

Studenter flyttar in i framtidens studentboende

Två veckor tog det att montera HSB Living Lab på Campus Johanneberg i Göteborg. Igår, den 1 juni, började studenterna att flytta in i framtidens boende.
Framtidens lärandemiljöer

Rum för lärande håller symposium i Malmö

Akademiska Hus är medgrundare av nätverket Rum för lärande som ägnar sig åt dela, sprida och söka ny kunskap om nya former för lärande och utveckling av kunskapsmiljöer. Nätverket grundades i samband ett symposium som 2014 genomfördes i Uppsala, under namnet "Rum för aktivt lärande". I samband med universitetskonferensen NU 2016 hålls nätverkets andra symposium, denna gång i samarbete med Malmö Högskola.

Akademiska Hus miljardinvesterar i campus Albano

Akademiska Hus investerar 2 990 miljoner kronor i den fortsatta utvecklingen av campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

Campus Johanneberg - just nu och imorgon!

Projekt Samhällsbyggnad pågår för fullt, etapp två av Johanneberg Science Park planeras och det förs diskussioner om hur Gibraltarvallen kan bebyggas i framtiden. Campusutvecklingen vid Chalmers tekniska högskola pågår för fullt och Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Johanneberg Science Park samverkar med lärosätet för att nå bästa resultat. Under ett lunchseminarium för studenter beskrevs allt som är på gång just nu och imorgon.

Studenter nära inflytt i HSB Living Lab

Den 1 juni flyttar de första modiga studenterna in i HSB Living Labs 23 lägenheter. Snart därefter blir de en del av forskningen. Målet har varit att de som kommer kalla HSB Living Lab för sitt hem ska vara en blandad grupp människor. Ungefär som Sveriges befolkning i övrigt. HSB Living Lab är ett samverkansprojekt där Akademiska Hus är en partner.

Akademiska Hus sänker energianvändningen vid Umeå marina forskningscentrum

Akademiska Hus har nu driftsatt sin första solcellsanläggning vid Umeå marina forskningscentrum. Solcellerna är den sista pusselbiten i ett omfattande energiprojekt, där samtliga sparåtgärder bidrar till en reducerad energianvändning med hela 80 procent och säkrar en miljövänlig elförsörjning under de kommande 30 åren.

Hållbarhetsutställning visar upp miljöarbetet på Campus Norrköping

Vid Campus Norrköping finns engagemang att kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. I hållbarhetsutställningen Walk the Talk synliggörs nu detta för alla som vistas i fastigheterna.

Förfrågan gällande generalentreprenad i samverksform för JSP2 ute nu

Nu är vår förfrågan gällande generalentreprenad för den nya byggnaden vid Johanneberg Science Park etapp 2 annonserad. Anbudstiden löper ut den 10 maj.

Nytt unikt sätt att återvinna lågvärdig värme i Linköping

I februari började ett nytt tekniskt system användas på Linköpings universitet som Akademiska Hus, Tekniska verken och Bravida ligger bakom. Det handlar om att ta tillvara på lågtempererad lågvärdig värme, som tidigare inte utnyttjats, för att värma universitetets lokaler. Den avancerade tekniken bidrar till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar och förhoppningen är att fler ska ta efter konceptet.

HSB Living Lab i Göteborg klart på två veckor

Det var inte länge sedan platsen i Deltaparken vid Chalmers i Göteborg stod tom. Men redan efter tio dagars monteringsarbete står nu de 44 modulerna färdigstaplade och huset är klart. Sverige har därmed fått en ny forskningsarena för framtidens hållbara boende, där Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.

SLU och Akademiska Hus ingår intentionsavtal om energieffektivisering

Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet har formulerat en gemensam målbild för att tillsammans göra de tre campusområdena i Uppsala, Alnarp och Umeå än mer hållbara. Intentionsavtalet innebär att parterna ska samarbeta för att minska mängden levererad energi, motsvarande 25 procent under tio år.

Bygget av HSB Living Lab i Göteborg har startat

Projektet HSB Living Lab har nått en milstolpe. Tidigt i morse restes de första modulerna till byggnaden i Deltaparken på Chalmers i Göteborg. Med detta har resan mot en unik forskningsarena för framtidens hållbara boende startat.

Snart rullar HSB Living Lab in i Göteborg

På söndag, den 7 februari, går första lastbilen från fabriken i Emtunga med modulerna som ska bli HSB Living Lab. Huset klickas ihop på plats och ska stå färdigt inom två veckor då forskningen flyttar in i vad som blir en forskningsarena för framtidens hållbara boende på Chalmers. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.

Branschens digitalisering i fokus för nytt program

Smart Built Environment heter programmet som ska förena innovationskraft med näringsliv och skapa nya vägar för samverkan. 2016 påbörjas projektet med att försöka skapa en gemensam digitalisering som ska göra så att fastighetsbranschen blir mer effektiv och hållbar. Akademiska Hus representeras genom vice vd Michael Walmerud i styrelsen som samlar representanter från ett brett spektra av aktörer.

Green Innovation Park i Uppsala får sex miljoner kronor

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Akademiska Hus tilldelas sex miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla den gemensamma satsningen på Green Innovation Park, ett centrum för grönt näringsliv i Uppsala.