Investera i ett hållbart Kunskapssverige

Akademiska Hus har emitterat sin första gröna obligation. Det ger långivare en unik möjlighet att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation.    

Som ett av landets största fastighetsbolag har Akademiska Hus ett stort ansvar för att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Hållbarhet genomsyrar därför allt vi gör när vi i nära samverkan med våra kunder bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för forskning, utbildning och innovation. För oss handlar det lika mycket om att minimera de enskilda byggnadernas klimatpåverkan som att säkra att ett helt campus blir ett område där sociala, ekonomiska och ekologiska värden samspelar.  

Akademiska Hus hållbarhetsarbete vilar på FN:s tio Global Compact-principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption, men även på FN:s Globala Utvecklingsmål. Under 2018 beslutade vi om en nollvision för vårt klimatavtryck. Den ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 samt en klimatneutral projektverksamhet till 2045.

Grönt ramverk med högsta möjliga rating

Som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus tillsammans med Handelsbanken tagit fram ett grönt ramverk för att emittera gröna obligationer. Utformningen av ramverket bygger på Green Bond Principles (juni, 2018). Innehållet har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Centre for International Climate Research), som har gett ramverket den högsta möjliga ratingnivån - mörkgrön. 

Våra gröna obligationer emitteras under vårt ordinarie EMTN-program och följs upp genom årliga rapporter som presenteras på Akademiska Hus hemsida.