Till navigation Till innehåll (s)

Segerstedthuset i Uppsala

I Blåsenhusområdet bygger vi för Uppsala universitet Segerstedthuset som förutom att inrymma arbetsplatser för universitetsledningen och förvaltningen genom sin placering och utformning även kommer att vara lätt nåbar för anställda, studenter och besökare.

Området ligger centralt i det moderna Uppsala universitet, som huvudsakligen sträcker sig längs Dag Hammarskjölds väg. Detta är viktigt för tillgängligheten. En öppen och välkomnande byggnad bidrar till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kulturminnena. Placeringen kräver en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet, som kan berika stadsbilden med respekt för den kulturhistoriska miljön och samtidigt representera hela det moderna Uppsala universitet.

Huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955-1978. Och ansvarigt arkitektkontor är danska 3XN.

Den 12 juni 2014 vann detaljplanen för området laga kraft. Och den 8 oktober togs det första spadtaget för byggnaden. Byggnaden beräknas vara färdigställd våren 2017 och inflyttning är beräknad till sommaren 2017.

Huset kommer att certifieras enligt miljöledningssystemet Miljöbyggnad.