Till navigation Till innehåll (s)

Arkitektförslag klart för Forum Medicum i Lund

Torsdag, 19 november 2015
Akademiska Hus och Lunds universitet har utsett arkitektkontoret Henning Larsen Architects till vinnare av parallella skissuppdrag för om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Målet med tillbyggnaden är att skapa en samlad miljö för undervisning och den hälsovetenskapliga forskningen för fakulteten i Lund.Projektet Forum Medicum är en stor strategisk satsning för den Medicinska fakulteten och för hela universitet. Det framtida centrumet kommer att samla alla fakultetens studenter under ett tak och knyta hälsovetenskaplig, klinisk och experimentell medicinsk forskning närmare varandra. En mer sammanhållen verksamhet skapar bättre förutsättningar för synergier och spontana möten.

Forum Medicum ansluter till den nuvarande ”Medicinarlängan”, BMC-komplexet, invid Sölvegatan i Lund. Delar av de befintliga lokalerna ingår och dessa ska, tillsammans med en föreslagen tillbyggnad på cirka 15 000 kvadratmeteranvändas för ett samlat studentcentrum, den hälsovetenskapliga forskningen och administration. Med projektet Forum Medicum vill fakulteten skapa framtidens lärmiljö i en byggnad som är lätt att anpassa för en verksamhet i kontinuerlig, dynamisk förändring.

– Forum Medium är lika mycket ett kulturprojekt som ett byggprojekt. Med Forum Medicum får större delen av våra verksamheter i Lund en samlad placering centralt på universitets kunskapsstråk med naturvetare, teknologer och sjukvården som närmsta grannar. Vi vill skapa en naturlig mötesplats för studenter och medarbetare på fakulteten och hela universitetet. Vi vill bygga ett välkomnande hus där alla känner sig välkomna, även allmänheten, säger Gunilla Westergren-Thorson, dekan på Medicinska fakulteten.

Henning Larsen Architects har föreslagit en tillbyggnad som integreras med den befintliga byggnadsstrukturen genom sina två nedre plan och som möter Sölvegatans böjning genom de tre övre planen. Förslaget utgörs av en formstark enkel arkitektur samtidigt som det är förtjänstfullt genom att ge ett lätt intryck och får byggnaden att verka mindre än vad den i själva verket är. I arkitektuppdraget ingår, förutom att tillföra mer lokalyta, att stärka och aktivera Sölvegatan genom en tillbyggnad som öppnar sig mot gatan. Det ska vara intressant att promenera utmed Sölvegatan och såväl universitetskollegor som allmänhet ska känna sig välkomna att besöka universitetsbyggnadernas offentliga delar.– Henning Larsens arkitektoniska grepp är attraktivt och skapar en ny möjlighet att utveckla Sölvegatan och Kunskapsstråket mot en tydligare stadsstruktur, samtidigt som de befintliga byggnadernas logik tas till vara. Byggnaden är öppen i bottenvåningen och har fina uteplatser under tak, mellan byggnad och gata. Detta kommer att bidra till en intressantare gatumiljö och göra förflyttningen mellan norra och södra campusområdet mera attraktivt, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus region Syd.

Tre arkitektkontor har bjudits in för att lämna förslag till Forum Medicum. Deltagande arkitekter var White arkitekter, BIG (Bjarke Ingels Group), samt vinnande kontor Henning Larsen Architects. Bedömningsgruppen har bestått av ledamöter från Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun. 

Nu inleds arbetet med att diskutera hur projektet ska kunna genomföras och finansieras. I samband med detta görs också en överarbetning av delar av förslaget utifrån kommentarer i bedömningsutlåtandet och andra synpunkter som lämnats när det gäller de grundläggande förutsättningarna. Det kommer också att vara nödvändigt med en ändring av detaljplanen för området.