Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus mångmiljoninvesterar i studentbostäder på KTH Campus

Tisdag, 29 mars 2016
Akademiska Hus satsar drygt 400 miljoner kronor för att i egen regi bygga och äga cirka 230 studentlägenheter vid Teknikringen på KTH Campus i Stockholm med plats för över 400 studenter.Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för stadens lärosätes framtida attraktionskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som Akademiska Hus och KTH verkar för.

– Universitetshuvudstaden Stockholm är en av Europas främsta kunskapsregioner. För att kunna locka fler studenter och talanger till regionens universitet och högskolor behövs fler studentbostäder. Därför gör vi denna stora satsning på KTH Campus, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Inflytt påbörjas i slutet av 2017

Projektet omfattar sex byggnader vid Teknikringen på KTH Campus. Fem av dessa är studentbostadshus medan den sjätte blir en mindre byggnad för administration och service.

Två av studentbostadshusen är sex respektive nio våningar höga lamellhus som placeras i parkmiljön bakom före detta Röda Korsets sjukhus. Längre norrut uppförs studentbostäder i två punkthus om sju respektive tio våningar samt ett på sex våningar. Sammanlagt uppgår bruttoarean för de sex byggnaderna till knappt 13 000 kvadratmeter, som kommer att integreras i det så kallade väg- och vattenkvarteret med utbildningslokaler och befintliga forskarbostäder.

Studentbostäderna består till största delen av duolägenheter som kan delas av två studenter. Men även trippletter och enrumslägenheter kommer att byggas. Totalt skapas 234 lägenheter med plats för cirka 430 studenter och forskare. Produktionsstarten är planerad till sommaren 2016. Den första etappens inflyttning är i slutet av 2017 och den sista vid årsskiftet 2018/2019.

Fasaderna blir i tegel för att harmoniera med de övriga tegelbyggnaderna på campusområdet. En ny torgyta mellan de nya studentbostäderna och den befintliga byggnaden för Operahögskolan kommer också att skapas för att ytterligare bidra till en levande och stimulerande campusmiljö, både för boende och övriga studenter. Bostadshusen kommer att klassas som miljöbyggnad silver.

Ytterligare studentbostäder på gång på KTH Campus

På KTH Campus finns tre detaljplaner som har vunnit laga kraft under januari 2015. Studentbostäderna vid Teknikringen som Akademiska Hus ska bygga och äga är en av dem. Utformning och genomförande av de två andra detaljplanerna har varit föremål för en byggherretävlan för att få fram det mest attraktiva boendet till en rimlig kostnad. För dessa två detaljplaner har Akademiska Hus upplåtit mark åt byggherrarna Einar Mattsson och Byggvesta. Totalt möjliggör de tre detaljplanerna cirka 650 nya studentbostäder och nästan 1000 boende studenter inom campus.

Projektet kommer också bidra till uppfyllandet av regionens gemensamma stora satsning på studentbostäder, Sthlm6000+.