Till navigation Till innehåll (s)

Supercykelväg på Campus Umeå blir verklighet

Tisdag, 11 oktober 2016
Varje dag cyklar ca 5 000 personer över Campus Umeå och det ingår i campusplanen att förbättra cykelvägarna. Naturvårdsverket beviljar nu genom Klimatklivet en ansökan från Akademiska Hus och Umeå kommun och bidrar med 3 miljoner kronor till en supercykelväg.

– Bra att vår gemensamma ansökan har beviljats! Klimatklivet kommer hjälpa oss att påskynda arbetet med att förverkliga vår campusplan tillsammans med universitetet. För att ytterligare förbättra framkomligheten vill vi anlägga ett överordnat och separat gång- och cykelstråk i fyra väderstreck inne på campus och den första etappen är den nord- sydliga sträckningen, säger Olov Bergström, fastighetsutvecklare region Norr. 

Med supercykelväg menas en cykelväg som går utöver normen för en vanlig cykelväg. Den kan exempelvis vara bredare och andra fordon får lämna företräde för cyklisterna. Syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar miljön och projektet bidrar med tio procent av de åtgärder som behövs för att Sveriges ska nå klimatmålet 2020. 

Lyckad samverkan för den hållbara universitetsstaden

I den campusplan som finns framtagen för Umeå centrala campus lyfts förbättrad orienterbarhet och stärkt koppling till universitetsstaden fram som en av fem bärande principer. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg och blir en tydlig röd tråd genom campus. Planen är att påbörja projektet sommaren 2017 och att färdigställa cykelvägen till terminstart hösten 2018.

– Det är mycket glädjande att vi kan få stöd i vårt arbete att främja hållbara transportsätt säger Richard Olsson, enhetschef vid Lokalförsörjningsenheten på Umeå Universitet.

Även Umeå kommun har fått pengar beviljade från Klimatklivet. Dessa kommer att användas för att förbättra cykelkorsningen vid Petrus Laestadiusväg/Sportgränd som behövs för att ytterligare länka samman cykelvägnätet i Universitetsstaden, samt för att öka trafiksäkerheten..

– Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga i detta arbete, där spelar cykeln en central roll. Därför är det extra roligt att vi fått medel för att förbättra för cyklister på universitetsområdet, säger trafikplanerare Katarina Bergström, Umeå kommun.