Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

För ytterligare information

Pontus Isaksson
Fastighetschef
031-63 25 61
pontus.isaksson@akademiskahus.se

Trädet vid Johannebergsgatan i Göteborg kan sparas

Onsdag, 5 april 2017
En ny besiktning av den sjuka almen invid Johannebergsgatan har genomförts vilken visar att trädet är i tillräckligt god kondition för att stå kvar. Almen är drabbat av stambasröta och måste stöttas med hjälp av trädet intill. För att motverka att trädets kondition försämras kommer åtgärder att vidtas och framöver kommer regelbundna besiktningar att genomföras.

Almen som står invid Johannebergsgatan vid Gamla Hovrättens nordöstra hörn är drabbat av stambasröta och är murket på insidan i marknivå. Trädet har kompenserat svagheten i stammen genom att skapa mer ved. Det finns en risk att stambasrötan tränger nedåt till rotsystemet vilket skulle försvaga almen ytterligare. Detta måste regelbundet kontrolleras. I övrigt har trädet god vitalitet vilket den goda knoppsättningen vittnar om.

Om almen stabiliseras med hjälp av trädet intill bedömer Akademiska Hus konsult risken för allmänheten som liten. Detta faktum kombinerat med trädets placering en bit från gatan gör att Akademiska Hus låter trädet stå kvar. Stabiliseringen kommer att genomföras så snart som möjligt under april månad.

Återkommande kontroller

Trädet kan lyckas kompensera för stambasrötan och därmed överleva många år, men kompensationen kan också vara trädets sista försök att besegra rötan och processen kan avstanna och därmed misslyckas. Av den anledningen kommer regelbundna besiktningar att genomföras. Resultatet av dessa kan medföra nya bedömningar om hur trädet ska hanteras i framtiden.