Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus finalist i SGB Awards

Fredag, 13 oktober 2023

2023SGB-Awards.png

Nu har de 20 finalisterna i Sweden Green Building Awards presenterats, Sveriges mest prestigefyllda priser inom hållbart samhällsbyggande. Akademiska Hus är finalist i årets Citylab-pris genom arbetet med Örebro Campus Lab och citylab-certifieringen på Campus Örebro.

Akademiska Hus är finalist i Årets Citylab-pris tillsammans med Gottorp, Skanska. Årets prisutdelning hålls i anslutning till konferensen Building Sustainability i Stockholm.

Citylab

2018 fick Akademiska Hus möjligheten att vara pionjärer för Citylab-projektet, som syftade till att skapa en hållbar stadsdel. Från början var Campus Örebro en av fyra utvalda stadsdelar som agerade som pionjärer, och idag kan vi stolt säga att vi är den första stadsdelen som har genomfört resan.

Projektet har också bidragit till ett fördjupat samarbete och skapat samförstånd mellan Akademiska Hus som fastighetsägare och Örebro universitet som lärosäte. 

Inom ramen för Citylab har vi i olika konstellationer samarbetat för att ta itu med olika indikatorer. Det har resulterat i gemensam kunskap om hur studenter, personal och besökare uppfattar campusområdet vilket gett oss stöd och insikter om hur vi kan framtidssäkra vårt campus och förbättra upplevelsen för alla som vistas där.

Inom Örebro Campus Lab har delprojektet Citylab varit det tydligaste beviset på samarbetet där arbetet inneburit att flertalet medarbetare och studenter kommit samman och arbetat tätt ihop med de olika indikatorerna.

Bakgrund Örebro Campus Lab

Under 2018 ingick Örebro universitet och Akademiska Hus ett omfattande partnerskapsavtal med målet att samarbeta för att göra universitetet till Sveriges mest digitaliserade och hållbara lärosäte. Genom flera innovativa projekt skulle detta samarbete främja utvecklingen av en utbildnings- och forskningsmiljö som var i framkant inom digitalisering och hållbarhet.

Syftet med projektet var att genomföra en rad konkreta åtgärder under en fyraårsperiod; testbäddar samt dialog- och forskningsprojekt för att tillsammans med universitetet skapa framtidens innovativa utbildnings- och forskningsmiljö – samarbetet döptes till Örebro Campus Lab, ÖCL.

Campus Örebro.

Flygfoto Campus Örebro

 

Örebro Campus Lab

Illustration för Örebro Campus Lab som visar delar av alla de projekt som omfattats.