För mer information

Jonas Bjuggren
Förvaltningsdirektör
031-63 24 78
jonas.bjuggren@akademiskahus.se

Ett förvaltningsår med stort fokus på energifrågan och hållbara samarbeten

Tisdag, 19 december 2017

2017 närmar sig sitt slut och med det vill jag gärna göra en tillbakablick för att summera Akademiska Hus förvaltningsår. Förutom vår vardag där vi hanterar felanmälningar, underhållsarbete – både förebyggande och akut – och hyresgästanpassningar har vi fortsatt vårt ambitiösa arbete med hållbarhet, energi och samarbeten i olika former med er.

Akademiska Hus hållbarhetsarbete är integrerad i hela bolagets verksamhet, inte minst förvaltningens. Här arbetar vi med frågan både i vardagen och strategiskt i långsiktiga projekt. En viktig del i hållbarhetsarbetet är att minska mängden energi som vi använder i våra byggnader och att den energi som används ska vara hållbar. Det gör vi bland annat genom att investera i olika lösningar som ger förnybar energi, t.ex. solceller. I dagsläget har vi över 30 solcellsanläggningar runt om på våra campus som årligen genererar över två miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under 2017 har vi försett Naturvetarhuset på campus Umeå med en anläggning på 800 kvadratmeter som årligen producerar 120 000 kWh solel – solel som numera försörjer 20 % av byggnadens energibehov. Även campus Valla i Linköping har byggts ut med tre nya solcellsanläggningar. Tillsammans med Linköpings universitet har bl.a. Kärnhuset fått drygt 800 solpaneler som ska försörja universitetets superdatahall, där bl. a. SMHI och YR har verksamhet. Solel för kommande väderprognoser känns lovande! Våra solcellsanläggningar är ett av våra bidrag till omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Genom dem gör vi våra campus lite grönare och skapar goda möjligheter att sätta fokus på energifrågan tillsammans med våra kunder.

För att vi ska lyckas nå våra ambitiösa hållbarhetsmål, och i slutänden skapa och utveckla hållbara campus, är samarbeten med våra kunder avgörande. Under året som gått har vi både startat nya samarbeten och fortsatt med tidigare framgångssagor. Det kan handla om allt från gemensamma seminarier om arbetsmiljö i labblokaler till samarbeten om elcykelpooler och hållbara transporter på och mellan våra campusområden. Några andra exempel där vårt hållbarhetsarbete verkligen gett resultat är Studenthuset på Frescati i Stockholm, ABE-skolan och Undervisningshuset på KTH Campus och Universitetsbiblioteket i Karlstad som alla har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver eller Guld! I Örebro har Akademiska Hus och universitetet haft ett gemensamt fokus på att hitta energibesparande åtgärder på campus ända sedan 2003. Samarbetet har resulterat i ett aktivt och effektivt arbete som lett till en avsevärt minskad energianvändning på campus. I år resulterade det även i ett antal aktiviteter till universitetets handlingsplan för hållbar utveckling.  Ett annat exempel är Luleå där det gemensamma hållbarhetsprojektet CSS (Cirkeln ska slutas) mellan oss och Luleå universitet förbättrat källsorteringen på campusområdet avsevärt. Stora mängder plast och pappersmuggar går numera till återvinning istället för förbränning. Både Örebro och Luleå utgör exempel på samarbeten som vi är väldigt glada över att få vara en del av. Vi är stolta över att kunna bidra till lärosätenas arbete med hållbar utveckling.

Under 2018 kommer vi att fortsätta med vårt ambitiösa energiarbete, men vi har också som ambition att höja vår kundupplevelse.

Hälsningar,
Jonas Bjuggren, Förvaltningsdirektör för Akademiska Hus