Mer information

Jeanette Brinkfält
Strategisk Fastighetsutvecklare
046-31 13 07
jeanette.brinkfalt@akademiskahus.se

Ny campusplan för SLU i Alnarp uppstartad

Fredag, 15 december 2017

Tillsammans med SLU, Lomma kommun och Green Innovation Park tog vi i veckan de första stegen mot att definiera en vision för framtidens Campus Alnarp. Under en workshop målade vi med stora penseldrag ett önskescenario kring vad som finns på campus, vem som gillar att röra sig i miljön och hur campus öppnar sig för fler studenter, forskare och vanliga besökare i framtiden.

Arbetet med Campusplan Alnarp startar i inledningen av nästa år som ett samverkansprojekt med många intressenter. SLU och Akademiska Hus är drivande i processen för campusplanen men Lomma kommun är mycket engagerade i området och har tankar kring både en ny tågstation och ett bostadsområde.

Campusplaner är Akademiska Hus verktyg för att tillsammans med lärosäten utreda hur den fysiska miljön kan stödja forskning och utbildning. I våra planer tänker vi visionärt utifrån lärosätets strategier och dess unika förutsättningar. Vi arbetar systematiskt utifrån en metod som ständigt utvecklas. Syftet med campusplanen är att utveckla miljöerna långsiktigt och hållbart.

Under övningen i veckan blev flera saker tydliga. För det första är Campus Alnarp redan idag mycket uppskattat för sina utemiljöer. Platsen beskrivs både som en grön oas och som ett vilorum bortanför städerna i närheten. Det blev också tydligt att en tågstation invid campus skulle ha många positiva effekter för både studerande, forskare, personal och besökare.

Gruppen såg även en lång rad utvecklingsmöjligheter som alla kommer att analyseras under arbetets gång. Några frågor identifierades snabbt som ”knäckfrågor” där intressen ibland stod emot varandra. Hur kan man exempelvis både bevara värden som lugn och ro och samtidigt önska miljöer som har som syfte att locka många till platsen. Det finns givetvis lösningar på frågor som denna och det är precis vad den arbetande gruppen kommer att arbeta med under det kommande året. Planen beräknas vara klart hösten 2018.

Läs mer om Cookies