För mer information:


Monir Loudiyi
Kommunikationsstrateg
072 451 93 92
monir.loudiyi@akademiskahus.se

Premiär för Aha-seminarier om campusutveckling

Fredag, 16 februari 2018

Idag hålls ett seminarium om framtidens studentstad och Generation Z i Uppsala. Det är det första Aha-seminariet i en satsning från Akademiska Hus för att generera kunskapsdelning och ökad dialog om campusutveckling.

Idag drar vi igång vårt allra första seminarium med fokus på studenter och framtidens Uppsala. Uppsala är en anrik universitetsstad som varit populär bland studenter och forskare från andra städer och länder i hundratals år. Men är gammal alltid äldst? Kommer Uppsala som stad att kunna anpassa sig till framtidens studenter och forskare när fler läser utbildningar digitalt? Var står staden om tio år, 2028?

Inspiratör för dagen är Katarina Graffman, kulturantropolog, som berättar vad hennes studier visar kring nästa generations studenter och deras syn på högre studier och framtida boende.

Dagen bjuder även på en paneldiskussion om hur Uppsala kan utvecklas som studentstad för kommande generationer. Fokus ligger på studentbostadsfrågan – nuläget och planerna framåt för att skapa fler studentbostäder i Uppsala. På plats att ge sin syn på saken finns representanter från stadens universitet, kommunen, samhällsbyggare med flera.

För Akademiska Hus är frågan om studentbostäder viktig att driva eftersom bostäder är en viktig del i campusutvecklingen och en avgörande faktor för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Sedan 2014 har vårt uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. Utifrån en inventering kan Akademiska Hus sett över hela landet medverka till att 11 000 student- och forskarbostäder produceras fram till 2021 (ambitionen att 6 500 av dem ska vi bygga i egen regi). Mellan 2021 och 2026 ska Akademiska Hus bidra till att ytterligare 10 000 student- och forskarbostäder skapas. Hur många av dem som vi bygger i egen regi är inte beslutat.

Fler Aha-seminarier kommer att hållas den 28 februari i Lund och den 15 mars i Stockholm.


Om Aha-seminarier - ny plattform för dialog om campusutveckling

Aha är ett initiativ från Akademiska Hus för mer inspiration och fördjupad kunskap om hur man på olika sätt kan utveckla kunskapsmiljöer och campusområden. En viktig del i den nya plattformen är seminarier, där experter från Akademiska Hus, landets lärosäten och utomstående inspiratörer får tillfälle att ge sina perspektiv. Många av frågorna som rör campusutveckling är avgörande för hur Sverige långsiktigt ska utvecklas som kunskapsnation och vi behöver hitta fler sätt att diskutera och utbyta erfarenheter. Därför tror vi att Aha-event är viktiga.