För mer information:

Peter Karlsson
Innovationsledare
031-63 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

RealEstateCore – språket för hus som förstår varandra

Måndag, 4 juni 2018

Nu finns ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över det data som byggnader genererar för att kunna utveckla nya tjänster till förmån för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen. RealEstateCore är ett skarpt bidrag till den smarta staden. Akademiska Hus är en av projektets grundare och partners.

Dagens moderna byggnader genererar mängder med olika typer av data. För att maximera nyttan av den information man får ut av sin data behöver språket vara enhetligt. Med RealEstateCore har ett sådant språk skapats.

RealEstateCore publiceras som open source. Det innebär att språket är fritt och öppet för alla att använda och bidra till. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och RealEstateCore knyter ihop domänerna BIM,  styr- och regler samt IoT.

– Vi behöver få många pusselbitar på plats för att verkligen kunna dra nytta av all ny teknik och utveckling som sker. ReaEstateCore är en av de viktigaste av dessa pusselbitar som gör att vi kan gå från tester och piloter till verklig nytta i hela beståndet och till och med staden. Nu kan våra byggnader börja prata och förstå varandra men i förlängningen också prata med producenter av tjänster eller energi exempelvis, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

RealEstateCore är ett samarbete mellan Vasakronan, Akademiska Hus AB, Jönköping University Klipsk AB, RISE och Willhem AB. 

Läs mer om Cookies