Här är Umeås nya mötesplats för delning och hållbarhet

Torsdag, 5 september 2019

Under Umeå universitets välkomstmässa den 5 september invigdes "Paviljongen" - en mötesplats för delning av aktiviteter, hållbara verksamheter, kunskap och utomhusytor.

Vid invigningen talade representanter från parterna för delprojektet ”delade grönytor” inom projektet Sharing Cities Umeå. Rektor för Umeå Universitet, Hans Adolfsson klippte bandet.

Paviljongen har uppförts genom satsningen ”Dela grönytor”, som är ett delprojekt i Sharing Cities Sweden, vilket syftar till att utveckla och pröva delningstjänster och cirkulär ekonomi. I och i anslutning till Paviljongen kommer det anordnas aktiviteter för att främja delning och samverkan. Själva paviljongen är uppförd på uppdrag av Akademiska Hus.

Läs mer om Sharing City Umeå här.

Foto: Mattias Pettersson

Från vänster: Olov Bergström, Akademiska Hus, Janet Ågren, Kommunalråd Umeå kommun (andre vice ordförande kommunstyrelsen), Richard Olsson, Chef, fastighet vid lokalförsörjningsenheten Umeå universitet, Hans Adolfsson, Rektor Umeå universitetl, Ulf Widmark, Fastighetschef Region Västerbotten. Foto: Mattias Pettersson.