Till navigation Till innehåll (s)

Planförslag ger 800 studenter och forskare möjlighet att bo på campus i Umeå

Måndag, 9 september 2019

lilljansomradet-studbo.jpg

I veckan går ett planförslag för Lilljansområdet i Umeå ut på samråd. I området planeras det att byggas bostäder för 800 studenter och forskare i anslutning till ett större bostadsutvecklingsområde på Lilljansberget. Med den här satsningen kan vi bidra till att minska bostadsbristen för studenter och forskare i Umeå.

– Det känns otroligt spännande och viktigt att kunna erbjuda så pass många nya bostäder på campus i Umeå. Dessutom tar vi vårt samhällsansvar och skapar möjlighet för ca 800-900 vanliga bostäder byggas i samma område. Campusnära studentbostäder är avgörande för att skapa attraktiva campusområden och konkurrenskraftiga lärosäten, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

– Målet med att bygga student- och forskarbostäder på campus är att stärka universitetens attraktivitet i stort och ge möjlighet att integrera utbildning, forskning och boendemiljöer som skapar ett levande campusområde dygnet runt, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Området omfattar Lilljansberget tillsammans med Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och delar av campusområdet. Utöver bostäderna tillkommer lokaler för kunskapsintensiva verksamheter i relation till universiteten, främst längs Petrus Laestadius väg med koncentration kring en ny planerad entré till Sverige lantbruksuniversitet, SLU.

Utställning och drop-in möte
Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas 16 september, drop-in mellan klockan 14-18 i Universumbyggnaden på Campus Umeå. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planförslaget. Med på mötet finns även representanter från Umeå kommun och Akademiska Hus. Planförslaget är på samråd fram till fredag 4 oktober. Läs mer och ta del av planhandlingarna på www.umea.se/lilljansberget.