Akademiska Hus bidrar till kurs på KTH

Fredag, 31 januari 2020

I kursen “Energy systems and Sustainability” får KTH-studenter varje år lära sig att tillämpa sina högskolekunskaper på verkliga problem. Under 2019 var det Akademiska Hus studentbostadsdel som fick hjälp av studenterna.

I kursen “Energy systems and Sustainability” får KTH-studenter varje år lära sig att tillämpa sina högskolekunskaper på verkliga problem. Under 2019 var det Akademiska Hus studentbostadsdel som fick hjälp av studenterna.

Projektet “Smart and sustainable student housing innovation challenge 2019” gick ut på att KTH-studenterna skulle skapa ett koncept för hur framtidens studentbostäder skulle kunna utformas. Som bakgrundsmaterial fick de Akademiska Hus interna riktlinjer för hur studentbostäder byggs idag och en trendrapport som Studentbostadsföretagen tagit fram 2019.

- Just denna del av kursen är ett sätt att träna studenterna att snabbt sätta sig in i ett problem eller möjlighet inom ett hett område och sammanställa kunskapsläge och ta fram nya idéer. Det är alltid kul att samla 40 personer som tänker så att det knakar! säger Per Lundqvist som är ansvarig för kursen på KTH.

I kursen fick studenterna en uppgift att skapa ett koncept med nya innovativa tjänster som kan bli en del av Akademiska Hus erbjudande på studentbostadsmarknaden inom tre år. Tjänsten ska vara unik och ska inte erbjudas av andra aktörer i dagsläget. Konceptet kan handla om exempelvis automatisering, tidssparande, vattensparande, delningsekonomi, kommunikation, matleveranser eller energieffektivitet. Här måste studenterna alltså bli riktigt kreativa för att spåna fram relevanta idéer som dessutom har ett affärsfokus.

Akademiska Hus bedriver ett aktivt arbete för att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till våra campusområden. I våra campusplaner ingår alltid planering av student- och forskarbostäder, oavsett om förslaget är att bostäder ska läggas på vår mark, eller på någon annan fastighetsägares mark. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag från staten breddats och inkluderar även byggande och ägande av studentbostäder.

Syftet med kursen är att träna studenterna i gruppsamarbete och problemformulering där affärsfokus är lika självklart som de innovativa idéerna. De flesta studenterna som läser kursen läser sitt tredje år på programmet för industriell teknik.