Flera seminarier om campusutveckling

Torsdag, 23 januari 2020
De kommande månaderna arrangerar vi tillsammans med lärosäten en rad seminarier som på olika vis handlar om hur vi på bästa tänkbara sätt kan utveckla våra campusområden. De handlar bland annat om studentbostäder, rum för lärande och om campus som testbädd för innovation.

Aha är vår digitala plattform för frågor som på olika sätt handlar om campusutveckling. Aha är också en seminarieserie där vi får chans att tillsammans med våra kunder och samverkansparter disutera våra gemensamma utmaningar och möjligheter. 

I närtid arrangerar vi seminarier i Göteborg (29 januari), Karlstad (18 februari) och i Linköping, (11 mars). Följ länken för mer information och anmälan.