Läs Akademiska Hus Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Fredag, 27 mars 2020
Nu är års- och hållbarhetsredovisningen publicerad och klar för 2019 – ett händelserikt år för Akademiska Hus. Perfekt läsning både för dig som behöver en snabb överblick eller en fördjupad bild av vilka Akademiska Hus är och vilken roll vi spelar för att stärka Sverige som kunskapsnation.

Nytt koncept för co-working, profilbyggnad klar i Linköping och miljardinvestering i Göteborg. Tre av många händelser som kännetecknar året 2019 för Akademiska Hus. Ett år då vårt innovationsarbete tagit ordentlig fart och vi ökade takten för att nå våra ambitiösa klimatmål.

Ett innovativt år

2019 blev året då vår innovationsstrategi på ett mycket tydligt sätt omsattes till verklighet. Det har manifesterats genom en lång rad innovations- och utvecklingsprojekt som alla är framsteg i linje med vårt uppdrag – att tillsammans med våra kunder stärka Sverige som kunskapsnation,samt att nå vårt mål att bli helt klimatneutrala.

Klimatmål i framkant

Världens klimat håller på att förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Akademiska Hus verksamhet bidrar till klimatbelastningen och därför har vi antagit ambitiösa klimatmål som tydligt signalerar riktningen för arbetet framöver för att eliminera vårt klimatavtryck.

Mål och utfall för 2019

Genom mätbara mål får vi löpande ett kvitto på att vårt arbete tar oss framåt. Målen för verksamheten styr mot bolagets övergripande målsättningar och bidrar inom fem olika perspektiv; ekonomi, kund, fastighet, medarbetare och utveckling.

Förbättrad basleverens och bredare tjänsteerbjudande

Vår målsättning är att möta våra kunders behov och önskemål, idag och i framtiden. Vi förvaltar i dag cirka 3,3 miljoner kvadratmeter med en ambition att våra fastigheter ska hålla rätt standard under lång tid, och samtidigt kunna anpassas i takt med att våra kunders behov förändras. Därför behöver alltid vårt tjänsteerbjudande utvecklas. Genom systematisk dialog med våra intressenter lär vi oss hur våra kunders behov ser ut och förändras. Det är de behoven som vår service och våra tjänster ska ge svar och lösningar till och vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera vårt tjänsteerbjudande för att möta våra kunders efterfrågan.

Nytt varumärke - AWL

Vi har breddat vårt tjänsteerbjudande genom att lansera nationellt koncept för co-working,makerspace, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i våra campusnära lokaler. Det pågår flera initiativ runt om i landet. Under hösten 2019 öppnade ”A Working Lab – Johanneberg Science Park” vid Chalmers i Göteborg.

Framtidens lärandemiljöer

Campusområden behöver alltid utvecklas och förändras för att motsvara tidens behov. Digitaliseringen och en hög förändringstakt i samhället gör att behovet av nära dialog och samverkan är större än någonsin för att skapa rätt förutsättningar över tid för framtidens forskning och utbildning. Inte minst handlar det om hur framtidens lärandemiljöer ska utformas för att ge rätt stöd och förutsättningar för lärosätenas pedagogiska utveckling.